Rehn-Kivi: Mietintö sote-uudistuksesta vihdoin valmis!

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta. Kansanedustaja ja valiokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi (RKP) on tyytyväinen siihen, että työ merkittävän uudistuksen toteuttamiseksi vihdoin on saatu päätökseen.

– Satojen tuntien kokousten jälkeen olen erittäin iloinen siitä, että olemme saaneet mietinnön valmiiksi, ja haluan kiittää kaikkia niitä asiantuntijoita, jotka ovat auttaneet meitä työssämme. Mikään uudistus ei ole täydellinen, mutta nyt meillä on hyvä perusta, josta voi jatkaa työtä sen eteen, että kaikki suomalaiset saavat yhtäläiset oikeudet hyvään ja tasavertaiseen hoitoon. Minä ja me kaikki jatkamme työtä sen varmistamiseksi, että kansalaiset saavat oikeaa hoitoa oikeaan aikaan. Uudistus on välttämätön monesta syystä, varsinkin taloudellisista. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset kasvavat ja ikääntyvä väestö lisää painetta rahoitukselle, Rehn-Kivi sanoo. 

Rehn-Kivi huomauttaa, että valiokunta on mietinnössään korostanut, että hoidon on toimittava paitsi paperilla myös käytännössä ruotsiksi. Kaksikielisillä hyvinvointialueilla on vastuu sopia yhdessä siitä, miten palvelu toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Rehn-Kivin mukaan esimerkiksi ruotsinkielisen erityishuollon asiantuntemus ja osaaminen säilytetään. Valiokunta kirjasi lausuman, että tätä tärkeää palvelua ja sen toteuttamista on seurattava.

– Vaikka mietinnössä on monta hyvää kirjausta, suurin haaste on rahoitusmalli, joka iskee kovaa niihin kuntiin, jotka ovat hoitaneet asukkaittensa sosiaali- ja terveyspalvelut kustannustehokkaasti. Toisin kuin edellisen hallituksen esityksessä, mahdolliset tulonmenetykset hyvitetään kunnille tässä esityksessä. Myös Uudenmaan erillisratkaisu on tärkeä. Sen ansiota helpotamme uudistuksen valmistelua ja säilytämme lähidemokratian ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet koko Uudellamaalla, Rehn-Kivi sanoo. 

Biaudet iloitsee RKP:n vahvasta tuloksesta Helsingissä

- Henkilökohtaisella 3131 äänimäärällä ja RKP:n 6,5 % osuudella Helsingissä annetuista äänistä, voimme todellakin kutsua itseämme voittajiksi. Tämä on vahva tulos RKP:lle Helsingissä, ja paras tulos vuoden 1996 jälkeen, Biaudet sanoo.

Lue edellinen artikkeli

Mikaela Nylander kutsutaan oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin valtiosihteeriksi

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kutsuu oikeusnotaari, KTK Mikaela Nylanderin, 51, valtiosihteerikseen oikeusministeriössä. Valtioneuvosto nimeää valtiosihteerit. Nylanderin on määrä aloittaa tehtävässä elokuussa.

Lue seuraava artikkeli