Ministeri Bergqvist: Rasismia on olemassa yhteiskunnassamme, mutta yhdessä voimme pysäyttää sen

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri, RKP:n varapuheenjohtaja, Sandra Bergqvist järjesti keskiviikkona pyöreän pöydän keskustelun monikielisten nuorten osallisuudesta. Keskusteluun osallistui tutkijoita, nuoria ja edustajia eri kaupunkien nuorisopalveluista, koulumaailmasta ja yhdistyksistä.

– Meidän on rehellisesti todettava, että meillä on edelleen syrjiviä ja rasistisia rakenteita. Osallistavamman yhteiskunnan saavuttamiseksi tarvitaan asennemuutosta ja monitasoisia panostuksia yhteiskunnassa. Tarvitsemme sekä täsmällisiä toimenpiteitä että rakenteellisia uudistuksia, Bergqvist sanoo.

Pyöreän pöydän keskustelua valmisteltiin Digiraadissa. Digiraati.fi on oikeusministeriön demokratiapalvelu, jossa osallistujat keskustelevat ennalta sovitusta aiheesta 1-3 viikon ajan. Tärkeimpinä teemoina raadissa nousi esille rasismiin ja syrjintään puuttuminen koko yhteiskunnan tasolla, vastuun antaminen nuorille, laadukas viestintä, tasavertaisen kohtaamisen tärkeys ja tyttötyö.

– Monissa puheenvuoroissa koulun ja koulutuksen rooli nostettiin esiin. Juuri koulussa tavoitamme kaikki lapset ja nuoret edistääksemme tietoa erilaisista kulttuureista ja antirasismista. Keilavalossa ovat myös muut sektorit kuten nuorisotyö ja harrastukset. Esillä olevista teemoista tarvitaan lisää koulutusta, jotta lasten ja nuorten kanssa työskentelevät aikuiset voivat puuttua eri tilanteisiin nykyistä paremmin, Bergqvist sanoo.

– Keskusteluilmapiiri on kärjistynyt yhteiskunnassamme. Meillä aikuisilla, erityisesti poliitikoilla, on vastuu keskustelun muotoilussa. Meidän kaikkien on pystyttävä paremmin puuttumaan syrjiviin tilanteisiin. Aion viedä ehdotuksen hallitukselle, että niin hallituksen jäsenet kuin kansanedustajatkin koulutettaisiin teemaan liittyvistä aiheista, Bergqvist sanoo.

Keskustelussa nostettiin esiin konkreettisia haasteita, kuten se, että ne, joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi, saattavat tarvita enemmän aikaa pääsykokeiden kirjoittamiseen, kulttuuritiedon puuttuminen opetussuunnitelmasta, liikuntamahdollisuuksista aiheutuvat kustannukset ja helposti ymmärrettävän tiedon puute työmahdollisuuksista.

– On tärkeää, että tällaiset keskustelut järjestetään eri toimijoiden kokoamiseksi yhteen pöytään, mutta vielä tärkeämpää on, että viestiä viedään eteenpäin. Aion nostaa tänään keskustelussa esiin nousseita konkreettisia toimia eri työryhmissä ja ministerikollegoideni keskuudessa. Seuraava askel on järjestää keskustelutilaisuuden pyöreän pöydän asiantuntijoiden ja nuorten sekä median edustajien kanssa, jossa teemana olisi julkinen keskustelu, Bergqvist päättää.

Adlercreutz, Bergqvist ja Strand RKP:n ministereiksi

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen hallitus ja Ruotsalaisen eduskuntaryhmä kokoontui tiistaiaamuna päättämään RKP:n ministereistä.

Lue edellinen artikkeli

Anna-Maja Henriksson valittu Renew Europe -ryhmän varapuheenjohtajaksi

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen tuleva Euroopan parlamentin jäsen Anna-Maja Henriksson valittiin tänään Euroopan parlamentin liberaaliryhmän yhdeksi varapuheenjohtajaksi Renew Europe -ryhmän perustamiskokouksessa. Suomesta Renew Europe -ryhmään kuuluvat Suomen ruotsalainen kansanpuolue sekä Suomen Keskusta.

Lue seuraava artikkeli