Näkeekö hallitus Pohjoismaiset mahdollisuudet?

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson iloitsee siitä, että Pohjoismailla on näkyvä rooli Suomi Areenalla. Samalla hän kuitenkin kysyy, missä hallituksen konkreettiset toimet vahvemman Pohjoismaisen yhteistyön puolesta ovat.

– Meille Pohjoismaissa on luonnollista turvata demokratia ja oikeusvaltioperiaate sekä kunnioittaa kansainvälisiä sopimuksia. Siksi meillä on yhteinen tehtävä puolustaa näitä perusteita jokapäiväisessä poliittisessa työssä, eikä ainoastaan juhlapuheissa. Mikä on hallituksen visio Pohjoismaista ja miten Suomen rooli koetaan? Tämä olisi tärkeää kansalaisten saada tietää, puheenjohtaja Henriksson sanoo.

RKP on aina painottanut läheisen pohjoismaisen yhteistyön tärkeyttä. Henriksson on Pohjoismaiden neuvostossa työskennellyt pohjoismaisen yhteistyön syventämisen puolesta, viimeksi käynnistämällä pohjoismaisen sähköisen tunnistautumisen käyttöönoton. Se on askel oikeaan suuntaan Pohjoismaissa asuvien arjen helpottamiseksi. Myös pohjoismainen puolustusyhteistyö on lähtenyt RKP:n aloitteesta.

– Itämeren alueen yhä kireämpi turvallisuustilanne tarkoittaa, että pohjoismaisen eteenkin Suomen ja Ruotsin välisen puolustusyhteistyön tehostaminen on ajankohtaista. Pohjoismailla on tässä pelkästään voitettavaa, ja nyt on aika ottaa seuraava askel.

– Jotta kansalaisten ja eri Pohjoismaiden välinen luottamus jatkossakin olisi vahvaa, on yhteiskunnallisten rakenteiden oltava sujuvia ja niiden on tuettava ihmisten, organisaatioiden, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyötä. Luottamus on keskeistä puolustusyhteistyölle ja meillä poliitikoilla on vastuu rakenteiden mahdollisuuksista esteiden sijaan.

Hallitukselta puuttuu arvopoliittinen kompassi

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson peräänkuuluttaa kokonaisvaltaista arvokeskustelua yhteiskunnassa.

Lue edellinen artikkeli

Hallitus on vastuussa huonoista päätöksistään

RKP:n puheenjohtaja, entinen oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan istuvan hallituksen tekemät muutokset turvapaikanhakuprosessiin ovat olleet kaikilta osin haitallisia.

Lue seuraava artikkeli