Norrback: Ilmastonmuutokseen pitää reagoida

Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) piti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoron, kun eduskunta lähetekeskustelussa käsitteli valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030: Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa. Suunnitelma sisältää toimia ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseksi.

– Tiedämme, että suunnittelu on avain hyvien tulosten saavuttamiseksi, etenkin pitkällä aikavälillä. Siksi kattava sopeutumissuunnitelma on erittäin tervetullut, sanoo Norrback.

Lämpöaaltojen ja äärimmäisten sääilmiöiden arvioidaan yleistyvän tulevaisuudessa, ja niiden vaikutukset voivat olla kohtalokkaita yksilötasolla, varsinkin väestön ikääntyessä. Ne vaikuttavat myös maa- ja metsätalouteen.

– Meidän on määrätietoisesti etsittävä uusia ratkaisuja. Tähän tarvitaan koko yhteiskunnan panostus, niin kansallisella, kuin kansainvälisellä tasolla. Sodan vaikutukset on näkynyt eduskunnassa käytävissä keskusteluista energiahuollon ja kotimaisen ruokatuotannon edellytyksistä, jotka ovat kaksi tärkeää perustaa hyvin toimivalle yhteiskunnalle. Siksi myös me Ruotsalaisessa eduskuntaryhmässä haluamme, että tukipaketti maataloudelle anettaan eduskuntalle mahdollisimman pian, sanoo Norrback. 

– Vaikka suunnitelman velvoitteet koskevatkin lähinnä viranomaisia, haluan kuitenkin korostaa yksityisten toimijoiden hyvien toimintaedellytysten ja kannustimien merkitystä tulevaisuuden ratkaisujen löytämisessä, sanoo Norrback.

Wickström. Perussuomalaisten politiikka on myrkkyä yrityksille

RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickström ihmettelee, miksi Perussuomalaiset haluavat kritisoida Blastr Green Steelin yrityksen suunnitelmia Inkoossa. Wickströmin mukaan tämä osoittaa, että Perussuomalaisten politiikka on myrkkyä yrityksille. Wickström toimii myös Inkoon kunnanhallituksen puheenjohtajana.

Lue edellinen artikkeli

Lisää tukea lasten hyvinvoinnille

RKP haluaa Suomesta maailman lapsiystävällisimmän maan. Puolueen vaaliohjelmassa korostetaan lasten hyvinvointia ja oikeuksia sekä viranomaisten välistä yhteistyötä. Tärkeitä teemoja, joihin on keskityttävä jotta voidaan myös jatkossa taata lapsille turvallinen kasvu. Eduskuntavaaliehdokas Marja Lindberg nostaa esille suurimmaksi ongelmaksi erot lapsiperheiden taloudellisessa tilanteessa.

Lue seuraava artikkeli