Lisää tukea lasten hyvinvoinnille

RKP haluaa Suomesta maailman lapsiystävällisimmän maan. Puolueen vaaliohjelmassa korostetaan lasten hyvinvointia ja oikeuksia sekä viranomaisten välistä yhteistyötä. Tärkeitä teemoja, joihin on keskityttävä jotta voidaan myös jatkossa taata lapsille turvallinen kasvu. Eduskuntavaaliehdokas Marja Lindberg nostaa esille suurimmaksi ongelmaksi erot lapsiperheiden taloudellisessa tilanteessa.

– Köyhissä perheissä kasvavat lapset keskeyttävät todennäköisemmin koulunkäynnin, ja köyhyys vaikuttaa kielteisesti myös lasten ja nuorten mielenterveyteen. Sen lisäksi heikko talous vaikuttaa Lindbergin mukaan perheiden mahdollisuuksiin tarjota lapsilleen vapaa-ajan harrastuksia.

Vuosittainen Move-testi osoittaa huolestuttavia tuloksia siitä, että erityisesti Pohjanmaalla lapset ovat huonokuntoisia ja heidän kuntonsa heikkenee jatkuvasti. Lindberg viittaa ilmaiseen harrastustoimintaan ratkaisuna monitahoiseen ongelmaan.

– Valtion tulisi tukea yhdistyksiä entistä enemmän, mieluiten kuntien kautta, jotta kukin kunta voisi panostaa ja tehdä yhteistyötä yhdistysten kanssa parhaalla mahdollisella tavalla. Näin voisimme edistää lasten ja nuorten fyysistä terveyttä, mutta myös mielenterveyttä harrastustoiminnan tuoman yhteisöllisyyden ja osallistumisen kautta, Lindberg sanoo.

– Kannustimena voitaisiin antaa avustuksia vuoden aikana harrastustoimintaan osallistuneille lapsille ja nuorille sekä yhdistyksille. Kunnat voisivat maksaa tämän harrastusavustuksena, mutta tämän valtion tulisi myös korvata. Tärkeintä on ymmärtää, että pitkällä aikavälillä investoinnit lasten ja nuorten hyvinvointiin antavat taatusti enemmän takaisin, koska tulevat sukupolvet voivat hyvin, Lindberg lisää.

Norrback: Ilmastonmuutokseen pitää reagoida

Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) piti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoron, kun eduskunta lähetekeskustelussa käsitteli valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030: Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa. Suunnitelma sisältää toimia ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseksi.

Lue edellinen artikkeli

Terveydenhuolto lähellä sinua ja henkilökohtaista kohtaamista

Sinulla on oikeus elää turvallista elämää kaikissa elämänvaiheissa. RKP:lle on tärkeää, että ihmiset saavat tarvitsemaansa apua ja hoitoa ikääntyessään. Kotihoidon ja kotisairaanhoidon on toimittava, ja tarjolla tulee olla erilaista tuettua asumista kohtuulliseen hintaan. Eduskuntavaaliehdokas Johanna Holmäng korostaa, että myös vanhukset pitää saada äänensä kuuluviin.

Lue seuraava artikkeli