Norrback: Tärkeää lisärahoitusta kalastukselle ja 4H:lle

Valtiovarainvaliokunta on tänään hyväksynyt mietintönsä ensi vuoden valtionbudjetista. Samalla valiokunta on päättänyt niin kutsuttujen joululahjarahan saajista. Jaossa on noin 40 miljoonaa euroa, jotka kanavoidaan kohteille, jotka arvioidaan tärkeäksi.

Kansanedustaja Anders Norrback on erittäin tyytyväinen ammattikalastajien saamista 100 000 euron lisärahoituksesta. Ammattikalastajat ovat tärkein ammattiryhmä, jotta kotimaisen kalan tarjonta kuluttajille voidaan turvata. Lisärahoitus ei ratkaise kalastajien kannattavuusongelmia, mutta on tärkeä osoitus siitä, että arvostus ammattikuntaa ja heidän tekemää työtään kohtaan on korkea. Ammattikalastajat tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen, jotta kuluttajat voivat myös jatkossa nauttia kotimaisista kalatuotteista, Norrback sanoo.

4H:lle myönnetään 300 000 euron lisärahoitus valtionvarainvaliokunnan päätöksellä.

– Panostukset 4H:n toimintaan on samalla panostus nuoriin ja heidän osaamiseensa yrittäjyyden ja työelämän taitojen parantamiseksi. Panostus tämänkaltaiseen toimintaan on samalla panostus tulevaisuuteen. Toiminta on erityisen tärkeää aikoina, jolloin lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa tarvitaan, jolla ehkäistään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä sekä kehitetään työelämäntaitoja. 

Adlercreutz ja Rehn-Kivi: Kantatie 51 saa valaistuksen Karjaalle asti

Jatkossa ei tarvitse ajaa Karjaalle pimeää tietä pitkin. Viime vuonna eduskunnan valtiovarainvaliokunta myönsi rahoitusta kantatie 51:n valaistuksen laajentamiseen. Ensi vuonna työ jatkuu. Valtiovarainvaliokunta myönsi tänään puoli miljoonaa euroa 51:n valaistukseen Inkoosta Karjaalle asti. Länsi-Uudenmaan edustajat valtiovarainvaliokunnassa Anders Adlercreutz ja Veronica Rehn-Kivi ovat erittäin tyytyväisiä, että pitkäjänteinen työ kantaa nyt hedelmää.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz ja Rehn-Kivi: Tervetulleita tierahoja Itä-Uudellemaalle

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on tänään myöntänyt rahaa Lapinjärven Heikinkyläntien uuteen päällysteeseen sekä Boxin ja Kullon välisen kävely- ja pyörätien suunnitteluun. Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen valtiovarainvaliokunnan jäsenet, kansanedustajat Anders Adlercreutz ja Veronica Rehn-Kivi ovat tyytyväisiä, että liikenneturvallisuuteen sekä kävely- ja pyöräteihin yleisesti ottaen nyt merkittävästi panostetaan.

Lue seuraava artikkeli