Norrback:Tervetullut keskustelu valkoposkihanhien metsästyksestä

Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) iloitsee että kansalaisaloite valkoposkihanhien metsästyksestä tulee eduskunnan käsiteltäväksi.

-Tämä on tärkeä aloite, joka tulee nyt eduskunnan käsiteltäväksi. Birdlifen tilastojen mukaan valkoposkihanhikanta on yli tuplaantunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Kannan voimakas lisääntyminen on johtanut kiistattomiin ongelmiin, jotka koskettavat niin maanviljelijöitä kuin viheralueiden omistajiakin. Voimme havaita samankaltaisia ongelmia myös muiden lajien kohdalla, kuten esimerkiksi merimetsojen kanssa.

Norrback haluaa nostaa esiin ongelman, joka muodostuu, kun yksittäisen lajin suojeleminen johtaa kannan voimakkaaseen lisääntymiseen. Seuraukset voivat olla kohtalokkaita muille lajeille sekä luonnolle.   

-Kun yksittäisten eläinlajien suojelu johtaa luonnon epätasapainoon, on ryhdyttävä toimenpiteisiin. Meidän päättäjien vastuulla on varmistaa lainsäädäntötyössä, että ongelmat ratkaistaan ennen kuin seuraukset ovat pysyviä, toteaa Norrback.

Helsingin piirissä kuntavaalityö ja ehdokasasettelu jatkuu


RKP:n piirihallitus Helsingissä on nimennyt uusia kuntavaaliehdokkaita kokouksessaan 12.10.

Lue edellinen artikkeli

Rehn-Kivi iloitsee ruokaravintoloiden lievemmistä rajoituksista


Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on tänään saanut valmiiksi mietinnön tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Esitys sisältää muutoksia ja rajoituksia ravitsemistoimintaan. Tarkoituksena on covid 19 -viruksen leviämisen estäminen, joka viime aikoina on tartuttanut useita ihmisiä etenkin baareissa ja yökerhoissa. Alkuperäisessä esityksessä käsiteltiin kaikkia baareja, kahviloita ja ravintoloita samalla tavalla, mutta nyt ruokaravintoloille ja kahviloille halutaan antaa lievempiä rajoituksia. Mietinnön mukaan muun muassa asiakaspaikkoja voi rajoittaa enintään 25 prosentilla normaalista alkuperäisen 50 prosentin sijaan. Kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi (RKP) on vahvasti puhunut lievempien rajoitusten edestä etenkin pienempien ravintoloiden kohdalta ja iloitsee valiokunnan yksimielisen mietinnön johdosta.

Lue seuraava artikkeli