Luonnonsuojelu sekä metsästys ja kalastus eivät ole yhteensovittamattomissa.
RKP pyrkii kestävään ja eettiseen kalatalouteen, riistanhoitoon ja metsästykseen.
Varjelemme sekä mahdollisuuksia yritystoimintaan näillä aloilla että kunnioitusta eläinten hyvinvointia kohtaan. Erilaisten metsästyslupien tulee perustua alueellisiin oloihin ja niille pitää saada paikallisyhteisön tuki.

Christoffer Hällfors

Politiikka ja data-analyytikko

Yhteystiedot »