Nyckeln till Finlands framgång är utbildning

Resolution från Svenska folkpartiet i Helsingfors Kretsmöte 2.4.2016

SFP i Helsingfors stöder Svenska riksdagsgruppens interpellation gällande regeringens enorma nedskärningar i utbildningen. Utbildning är Finlands styrka och den kan vi inte tumma på – varken nationellt, regionalt eller lokalt. SFP i Helsingfors påminner om att huvudstadsregionens skolor och högskolor erbjuder kvalitativ utbildning i internationell toppklass samtidigt som högskolorna utbildar en stor del av landets svenskkunniga arbetskraft.

Att Helsingfors stad beslutat gå emot regeringens begränsningar i den subjektiva rätten till dagvård anser SFP i Helsingfors är positivt. Varje barn ska ha rätt till kvalitativ högtstående småbarnsfostran. Svenska folkpartiets i Helsingfors kretsmöte konstaterar att rätten till tryggad närskola med trygg skolväg är viktig men även att det svenskspråkiga skolnätet i Helsingfors är sårbart. Vi accepterar inte nedskärningar i utbildningen. Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen bör hålla en hög standard och attrahera behöriga lärare. Vi vill fortsättningsvis utveckla och vara med och påverka nya och befintliga koncept inom utbildningen. Därmed kan den svenskspråkiga skolan vara ett alternativ även för den finsk- och tvåspråkiga familjen.

SFP i Helsingfors lyfte även under kretsmötet fram betydelsen av fungerande integration i huvudstadsregionen. Nyckelfaktorer för detta är jobb, utbildning, språkkunskaper och att nyanlända inkluderas i medborgarsamhället. SFP i Helsingfors betonar speciellt att tilläggsresurseringen på 10 miljoner till integration i Helsingfors även går till integration på svenska.

Kretsmötet besöktes av Europaparlamentariker Nils Torvalds och riksdagsledamot Eva Biaudet. Torvalds lyfte fram angelägna ärenden från Europaparlamentet och tangerade speciellt invandringen till Europa, terrorism och kretsloppsekonomi. Biaudet redogjorde i sin tur för arbetet i riksdagen, bland annat problematiken kring det planerade frihandelsavtalet mellan EU och USA, bristerna på konsekvensbedömningar i bland annat vårdreformen och den planerade höjningen av ordningsböterna.

SFP i Helsingfors valde även under sitt möte en ny kretsstyrelse. Till kretsordförande omvaldes Silja Borgarsdóttir Sandelin och till viceordföranden valdes Thomas Holmén och Oscar Ohlis. Den nya kretsstyrelsen består av Kristina Juth, Joakim Horsma, Peter Hackman, Wilhelm von Nandelstadh, Lotta Keskinen, Sebastian Weckman, Niklas Rönnberg, Cecilia Ehrnrooth, Ira Grandén och Ann-Louise Laaksonen. Till ersättare i kretsstyrelsen valdes Tove Örsted, Karin Toyoda, Karin Palmén, Runa Ismark, Veronica Hertzberg och Ahmed Hassan.

För mera information: Silja Borgarsdóttir Sandelin, kretsordförande, 050 366 8291, silja@sfp.fi

                                   Anna Strömberg, kontaktchef, 050 555 4607, anna.stromberg@sfp.fi

Borgarsdóttir Sandelin fortsätter leda SFP i Helsingfors

SFP i Helsingfors kretsmöte, som i dag höll utbildningspolitiken högt på agendan, omvalde enhälligt Silja Borgarsdóttir Sandelin till kretsordförande.

Lue edellinen artikkeli

Anders Adlercreutz haluaa johtaa RKP:tä

Kansanedustaja Anders Adlercreutz ilmoittaa olevansa käytettävissä RKP:n puheenjohtajaksi.

Lue seuraava artikkeli