Nygård-Fagerudd: Skärgårdstrafiken måste skötas långsiktigt

– Det är ohållbart att sköta skärgårdstrafiken med korta avtal, säger Wivan Nygård-Fagerudd, kandidat i EU-valet och själv hemma i Vasa skärgård.

 Skärgårdstrafiken är allmän väg och behöver tryggas på lång sikt, också kvalitativt. Men kortsiktigheten i NMT-centralens upphandling gör att ingen vågar investera i nya faryg. Nygård-Fagerudd ger sitt helhjärtade stöd till en fast förbindelse mellan Pargas och Nagu.

– Jag har sett vad Replotbron betytt för min hemby. Vardagen underlättades betydligt, och gjorde också skärgårdens små företag konkurrenskraftiga. Vasa skärgård har blomstrat sedan dess. Att en fast förbindelse i längden är den mest kostnadseffektiva lösningen visar mer än tydligt vilket investeringsbeslut som behöver tas, säger Nygård-Fagerudd.

Också frågan om Kvarkentrafiken ska ses ur det här perspektivet, anser Nygård-Fagerudd

– Vägen över Kvarken är den optimala fraktleden i Mellannorden, både miljö- och tidsmässigt. Den är i dag markerad som en huvudled i Europas vägnät. Att ifrågasätta ruttens lönsamhet är att fokusera fel. Vägen över vattnet behövs både ur ett nationellt och europeiskt perspektiv. En investering i ett modernt fartyg som drivs med den senaste miljövänliga teknologin ligger därmed i EU:s intresse, säger Nygård-Fagerudd.

Nygård-Fagerudd betonar att Finland har skärgårdsfrågorna gemensamt med många länder i Europa. Men hon oroas av hur en del frågor skötts i Finland.

– Liksom i skarvfrågan är det utmaningar som förenar. Mellanskarven plockades bort från fridlysningslistan 1996 och EU-parlamentet beställde en lösning från kommissionen 2008. Bland dem som jobbade för minskning av skarvstammen och skadeersättningar fanns redan då franska gröna politiker. Men i Finland stretar de gröna emot, med miljöministern i spetsen. Var finns konsekvensen, frågar Nygård-Fagerudd.

Nylund: De grönas energipolitik är naiv och kortsiktig

De senaste tiderna har fört med sig förändringar som påverkar såväl den europeiska som inhemska energipolitiken.

Lue edellinen artikkeli

Pensionärerna betalar transaktionsskatten

Vanliga kunder och pensionärer betalar notan om en transaktionsskatt genomförs, säger statssekreterare Marcus Rantala

Lue seuraava artikkeli