Nylund vaatii oikeudenmukaisuutta päivittäistavarakauppaan

Kansanedustaja Mats Nylund huomauttaa epätasapainosta kauppaketjussa, jossa kaksi suurta ruokakauppaketjua tekevät huipputuloksia, kun maanviljelijät elävät pahimmassa tuottavuuskriisissä koskaan sotien jälkeen.

Nylund puhui tänään Herkkujen Suomi -lähiruokamarkkinoilla.

– Edellytän, että maan hallitus jatkossakin vaatii, että julkisen sektorin hankinnat edellyttävät samoja standardeja joita vaadimme suomalaiselta ruuantuotannolta. Meidän on lisäksi saatava oikeudenmukaisuutta kauppaketjuihin. Päivittäistavarakauppaa dominoivat edelleen kaksi suurta toimijaa, joilla yhteensä on yli 80 prosentin markkinaosuus. Tuottajan oikeudet ja kuluttajan intressit ovat yhtenevät. Koska vetoomukset soveltaa hyvää kauppatapaa oikeudenmukaisilla sopimuksilla eivät ole menneet perille, on meidän turvauduttava lainsäädäntötoimenpiteisiin, Nylund sanoo.

Ruokakauppaketjujen omat tuotemerkit kasvattavat vuosittain markkinaosuuksiaan. Nylundin mukaan ajatus private labeleiden takana on lähiruuan vastakohta. Niiden tavoite on, että raaka-aineet ovat vaihdettavissa ja anonyymejä. Näissä merkeissä kyse on vain ruokakauppaketjujen marginaalien kasvattamisesta, maanviljelijän ja jalostajan kustannuksella.

– On kuitenkin ilahduttavaa, että kiinnostus ruuan alkuperää, puhtautta, makua ja tuotantotapoja kohtaan kasvaa. Se näkyy eri suoramyyntikanavissa ja osittain myös ruokakaupoissa. Tietoisuus ruuan alkuperästä tuo lisäarvoa niin kuluttajalle kuin maanviljelijälle kuin koko Suomen ruokaketjullekin. Siksi myös aloite alkuperämerkintöjen vaatimusten laajentamisesta on askel oikeaan suuntaan ja vahvistaa suomalaisen kuluttajan asemaa.

Helsingfors: Cecilia Ehrnrooth vald till ordförande i Helsingfors krets

Pressmeddelande Svenska folkpartiet i Helsingfors 16.8.2016

Lue edellinen artikkeli

Egentliga Finland: Livsmedel till kommunala kök ska följa finsk lagstiftning

Pressmeddelande SFP i Egentliga Finland 18.8.2016

Lue seuraava artikkeli