Oacceptabelt med svensk morgontidning på eftermiddagen

Posten har i förhandlingar med sina kunder fattat beslut att den största kunden Sanoma Oy får avgöra på vilka områden morgontidningar delas ut.

– Det är oacceptabelt att de som prenumererar på svenskspråkiga dagstidningar riskerar få sin tidning på eftermiddagen, medan de som prenumererar på en finskspråkig dagstidning kan ta del av nyheterna genast på morgonen, säger de nyländska riksdagsledamöterna Mikaela Nylander och Thomas Blomqvist.

Lagstiftningen som reglerar Postens verksamhet innehåller inga bestämmelser om att utdelningen av dagstidningar utgör Postens kärnverksamhet. Posten borde ändå fundera på nya lösningar som tryggar alla prenumeranters likvärdiga tillgång till morgontidningen.

– Kunde man exempelvis tänka sig att övrig post delas ut med tidningarna på morgonen? Nytänkande behövs för att trygga tillgången till papperstidningen för dem som ännu vill ha den med morgonutdelningen, säger Blomqvist.

– KSF Media har fattat beslut om att i framtiden ge ut Västra Nyland och Östnyland enbart två dagar i stället för nuvarande fem. En av motiveringarna var att distributionskostnaderna är för höga. Som en följd av att utgivningsdagarna har skurits ner, har Posten höjt priset för distributionen. Postens agerande leder nu till att KSF Medias kunder får betala nästan lika mycket för distributionen två dagar i veckan som för fem dagar, samtidigt som Posten ändrar utdelningstidpunkten för dagstidningen till eftermiddagen. Uppskattningsvis kommer nu en tredjedel av KSF Medias kunder att få sin dagstidning först på eftermiddagen. Det säger sig självt att Posten nu bör ompröva sitt beslut, säger Nylander.

Pelkässä kepissä ei ole järkeä

Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi jätti tänään eriävän mielipiteen, kun eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsitteli hallituksen ehdotusta päivärahan enimmäiskeston lyhentämisestä.

Lue edellinen artikkeli

Toimiva turvapaikkajärjestelmä pelastaisi henkiä

Eduskunnan hallintovaliokunta on tällä viikolla tutustunut Välimeren pakolaiskriisiin ja muun muassa vieraillut Sisilian Pozzallon vastaanottokeskuksessa.

Lue seuraava artikkeli