Pelkässä kepissä ei ole järkeä

Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi jätti tänään eriävän mielipiteen, kun eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsitteli hallituksen ehdotusta päivärahan enimmäiskeston lyhentämisestä.

– Tarvitsemme lisää työssäkäyviä ihmisiä, jotta voimme turvata hyvinvointivaltion palvelut. Työllisyysasteen nostamiseksi yksittäiset työntekijät tarvitsevat tukea etenkin siinä vaiheessa, kun työuraan tulee erinäisistä syistä johtuvia katkoksia. Silloin tarvitaan sekä kuntouttavaa toimintaa että jatkokoulutusta mutta myös taloudellisia kannustimia, jotta työnteko olisi aina kannattavaa, sanoo Rehn-Kivi.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä esittää omassa vaihtoehtobudjetissaan, että päivärahan enimmäisajan lyhentämistä kompensoidaan tukisummaa korottamalla. Tällöin päivärahasta tulisi kannustavampi. Tanskassa kokemukset samankaltaisesta mallista ovat hyvät.

– Suomessa tehdyt tutkimukset osoittavat, että suurin osa uudelleentyöllistyneistä saavat työpaikan päivärahan ansainta-ajan alussa tai lopussa. Siksi aktiiviset työllistymistoimenpiteet tulisi tehdä työvoimatoimistoissa heti työttömyys- tai lomautusjakson alussa, kun tuen tarve on suurin.

Helsingfors: Helsingfors stadsfullmäktige gruppmotion

Helsingfors bör utreda möjligheten att bli en av städerna som deltar i ICORN:s nätverk som erbjuder fristad för förföljda journalister, författare och artister.

Lue edellinen artikkeli

Oacceptabelt med svensk morgontidning på eftermiddagen

Posten har i förhandlingar med sina kunder fattat beslut att den största kunden Sanoma Oy får avgöra på vilka områden morgontidningar delas ut.

Lue seuraava artikkeli