Ollikainen: Asuntomarkkinoiden on toimittava oikeudenmukaisesti

Eduskunta keskusteli tänään valtioneuvoston asuntopoliittisesta selonteosta vuosiksi 2021-2028. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuorossa kansanedustaja Mikko Ollikainen painotti yleiseen yhteiskuntakehitykseen ja ihmisten tarpeisiin perustuvien asuntomarkkinoiden tärkeyttä.

– Asuntopoliittinen keskustelu käydään ajassa, jossa Ukrainassa käytävä sota muistuttaa meitä vapaudesta ja turvallisuudesta saada asua haluamassamme maassa ja haluamallamme paikkakunnalla. Asuntomarkkinoiden on toimittava oikeudenmukaisesti, ja kaikilla on oltava mahdollisuus kohtuulliseen asumiseen kohtuullisin kustannuksin. Samalla meidän tulee olla varovaisia hyvää tarkoittavien toimien kanssa, joilla saattaa olla markkinoita hillitsevä vaikutus. Esimerkiksi ARA-tuet vaihtelevat kuntarajojen mukaan, mutta rakentamisen hinnat eivät, Ollikainen sanoo. 

Asuntopoliittisessa selonteossa esitetään ratkaisuja asumiseen liittyviin haasteisiin. Tavoitteena on tehdä asuntopolitiikasta pitkäjänteinen, ja selonteossa linjataan myös valtion roolia toimivilla asuntomarkkinoilla.

– Asuntomarkkinat ovat paikoitellen käyneet kuumana, ja esimerkiksi kunnostustarpeessa olevasta yksiöstä Helsingin keskustassa on maksettava lähes sama summa kuin maaseudulla myytävästä uudesta omakotitalosta. Myös rakennusmateriaalien hinnat ovat koronan aikana ampaisseet ylös, ja tälläkin on ollut omat seurauksensa asuntomarkkinoilla, Ollikainen toteaa. 

 

– Suomessa on oltava mahdollisuus asua siellä missä haluaa, kaupungissa, maaseudulla tai saaristossa. Asuntotuotantoa on nähtävä kokonaisuutena, eikä ainoastaan keskittyen esimerkiksi tonttitehokkuuteen tai rakentamisen hiilidioksidipäästöihin.  Koko rakentamisen elinkaari, materiaalivalinnoista kierrättämiseen, on huomioitava, Ollikainen sanoo. 

Hallituksen asuntopoliittinen selonteko pohjautuu vuonna 2020 tehtyyn työryhmätyöhön, jota kaikki eduskuntapuolueet ohjasivat parlamentaarisesti.

RKP tukee Ukrainaa 10 000 eurolla

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puoluehallitus päätti maanantai-iltana tukea Ukrainan kansaa 10 000 eurolla.

Lue edellinen artikkeli

Blomqvist: Kunnianhimoinen ilmastolaki tukee ilmastotavoitteitamme

Hallitus on tänään antanut esityksen ilmastolaiksi. Hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi edellisellä viikolla uuden raportin, joka käsittelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sopeutumista muutoksiin.

Lue seuraava artikkeli