Blomqvist: Kunnianhimoinen ilmastolaki tukee ilmastotavoitteitamme

Hallitus on tänään antanut esityksen ilmastolaiksi. Hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi edellisellä viikolla uuden raportin, joka käsittelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sopeutumista muutoksiin.

– On sattuma, että hallitus muutamia päiviä myöhemmin hyväksyi uuden ilmastolain, mutta se kertoo kuitenkin siitä, että hallitus suhtautuu ilmastokysymyksiin vakavasti ja tekee työtä pitkäjänteisesti, sanoo pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.

Ilmastolaissa on asetettu tavoitteita ilmastopäästöjen vähentämisestä ja hiilineutraalista Suomesta 2035.

– Tavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta tehdyt selvitykset osoittavat, että suunta on oikea ja olemme ryhtyneet oikeisiin toimenpiteisiin. Olkiluodon ydinvoimalan käynnistyessä noin kuukauden kuluttua, tulee 90 prosenttia sähköntuotannosta olemaan ilmastoneutraalia. Ilmastolaki on tasapainoinen kokonaisuus ja olen vakuuttunut siitä, että tulemme saavuttamaan laissa asetetut tavoitteet, ministeri Blomqvist sanoo.

Laissa on myös säädetty saamelaisten ilmastoneuvoston perustamisesta. Saamelaisten ilmastoneuvosto on saamelaisista ja tieteen edustajista koostuva asiantuntijaelin. Neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja ja vaikuttaa saamelaisia ja ilmastoa koskevaan päätöksentekoon.  

– Olen erityisen iloinen siitä, että otamme huomioon saamelaiskulttuurin edistämisen tässä uudessa laissa. Ilmastonmuutos on voimakkaampaa lähempänä napapiirejä ja siksi saamelaisten perinteet ja elinkeinot ovat erityisen altistuneita ilmastonmuutoksen vaikutuksille. On hienoa, että tällä tavalla voimme huomioida ja saada Euroopan ainoan alkuperäiskansan asiantuntemuksen ilmastokysymyksissä, Thomas Blomqvist sanoo.

Ollikainen: Asuntomarkkinoiden on toimittava oikeudenmukaisesti

Eduskunta keskusteli tänään valtioneuvoston asuntopoliittisesta selonteosta vuosiksi 2021-2028. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuorossa kansanedustaja Mikko Ollikainen painotti yleiseen yhteiskuntakehitykseen ja ihmisten tarpeisiin perustuvien asuntomarkkinoiden tärkeyttä.

Lue edellinen artikkeli

Borgarsdóttir Sandelin: Vihaa ei tule kohdistaa Suomen venäjänkielisiä kohtaan

Useat Suomessa asuvat venäjänkieliset ja venäläistaustaiset ihmiset ovat huolissaan johtuen Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Jotkut heistä kertovat joutuneensa vihan kohteeksi esimerkiksi julkisilla paikoilla. Tämä tulee ilmi Helsingin Sanomien teettämässä kyselyssä. Myös Mannerheimin Lastensuojeluliitto vahvistaa, että useat venäläistaustaiset lapset ja nuoret ovat joutuneet nyt kiusaamisen kohteeksi.

Lue seuraava artikkeli