Östersjön och Finska viken kan inte vänta!

SFP i Nyland: Östersjön och Finska viken kan inte vänta på bättre tider

Den gångna sommaren har igen påmint oss om att havsmiljön i Finska viken och hela Östersjön mår dåligt. Tjocka flottar av stinkande grönbruna algmassor förekom i rikligare mängder än någonsin tidigare på våra fjärdar.

– Arbetet för att minska övergödningen och öka syresättningen av vattnet i vår nyländska skärgård måste fortsätta och utvecklas för att rädda den unika miljön. Insatser för att förbättra vattenmiljön krävs nu av både enskilda individer och av samhället, säger SFP i Nylands ordförande Anders Walls.

Den vackra skärgården och den rena naturen är starka konkurrensfaktorer för Finlands turistnäringar, men också för finlandsbilden globalt sett. Vi har inte råd att mista det trumfkortet. Svenska folkpartiets nyländska krets kräver att Finlands regering i statsbudgeten ger tillräckligt med resurser för att rädda Östersjön och den unika miljön den utgör.

– Ansvaret för Östersjön ligger i allas händer och SFP i Nyland vill se att regeringen aktivt arbetar för ett förstärkt samarbete i de här frågorna mellan Östersjöländerna, konstaterar Walls. Ett starkt stöd för olika initiativ och innovativa tekniska lösningar behövs. Detta stöd kräver både pengar och politisk vilja. Det är ännu inte för sent att rädda vårt gemensamma hav!

Staden måste ta ansvar

SFP i Helsingfors kräver att staden visar ansvar i frågan om Norsens renovering.

Lue edellinen artikkeli

Ingen förhöjd läroplikt

Nylander: Det är bra att regeringen tog sitt förnuft till fånga och drog tillbaka sitt beslut om att förlänga läroplikten.

Lue seuraava artikkeli