Ingen förhöjd läroplikt

Nylander: Det är bra att regeringen tog sitt förnuft till fånga och drog tillbaka sitt beslut om att förlänga läroplikten.

– Jag har hela tiden varit emot en generell förlängning av läroplikten. Att nå ungdomar som hotas av marginalisering är ytterst angeläget, men då ska man koncentrera resurserna på riktade åtgärder just för denna utsatta grupp, säger Nylander.

Hon välkomnar att regeringen i stället för en förlängning av läroplikten reserverar som tilläggssatsning i år och nästa år omkring 40 miljoner i budgeten för att förbättra kvaliteten på grundutbildningen, anställa fler skolgångsbiträden och utveckla ungdomsverkstäder.

– Detta åtgärdspaket är ett mycket bättre sätt att skapa jämlika förutsättningar för våra barn, säger Nylander.

Östersjön och Finska viken kan inte vänta!

SFP i Nyland: Östersjön och Finska viken kan inte vänta på bättre tider

Lue edellinen artikkeli

Satsningar på tågbana och skärgård

Tågbanan Bennäs-Jakobstad-Alholmen blir elektrifierad

Lue seuraava artikkeli