Pakolaiskiintiötä korotettava nyt!

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on vedonnut, että kansainvälinen yhteisö ottaisi vastaan enemmän Syyrialaisia pakolaisia.

Järjestön mukaan Syyrian sisällissota on johtanut suurimpaan toisen maailmansodan jälkeiseen humanitaariseen kriisiin. Myös kotimaassa monet kansalaisjärjestöt ovat vaatineet Suomen pakolaiskiintiön korottamista. Kansanedustaja Eva Biaudet kannattaa korotusta.

– RKP on monesti vaatinut Suomen pakolaiskiintiön korottamista, ja me vaadimme sitä taas: Suomen on korotettava pakolaiskiintiötään nyt 750 henkilöstä 2500 henkilöön, sanoo Biaudet. Oppositiopuolueet esittävät korotusta yhteisessä aloitteessa, joka käsitellään lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä eduskunnan täysistunnossa torstaina.

– Suomi on tiukentanut turvapaikkapolitiikkaansa kyseenalaisin perustein. Turvapaikkaoikeuden puolustaminen on sekä eettinen kysymys että perustavanlaatuinen ihmisoikeuskysymys, josta Suomen ja Euroopan on pidettävä viimeiseen asti kiinni. Hallituksen suunnalta on sanottu, että pakolaiskiintiön korottamista voidaan harkita, kunhan spontaani maahanmuutto saadaan hallintaan. Nyt tämä lupaus on viipymättä lunastettava. Kaikki muu olisi vastuutonta ja epäinhimillistä politiikkaa.

Kuntien saatava hoitaa sosiaalihuolto

Sosiaalihuolto ja ennaltaehkäisevä hoitotyö vaativat paikallista tuntemusta ja niiden on oltava ihmisläheisiä.

Lue edellinen artikkeli

Helsingfors: Helsingfors stadsfullmäktige gruppanförande

Helsingfors budget 2017, stadsfullmäktigeledamot Marcus Rantala. Anförandet är i sin helhet på båda språken.

Lue seuraava artikkeli