Pitkäjänteinen yrityspolitiikka vaatii laajan valmistelupohjan

On hallituksen ja eduskunnan vastuulla antaa yrityksillemme useampien vuosien – eikä vain yhden vaalikauden – mittainen työrauha.

Tämän vuoden syyskuussa ministeri Orpo asetti työryhmän, jonka tehtävänä on tarkastella yritysverotusta. Työn on määrä valmistua tammikuun lopussa 2017. Kansanedustaja Anders Adlercreutzin mukaan on ilmeistä, että yrityspoliittiset linjaukset tulisi valmistella laajalla parlamentaarisella pohjalla.

– Yrityspolitiikka vaatii pitkäjänteisiä linjauksia, jotka eivät muutu joka kerta kun hallituspohja vaihtuu toiseen – tai pahimmassa tapauksessa joka kerta, kun budjettivuosi vaihtuu. Tämän takia on aiheellista osallistuttaa koko eduskunta ennustettavan ja kannustavan yrityspolitiikan kehittämistyöhön. Politiikkaan, johon kaikki sitoutuvat vaalikaudesta seuraavaan. On epäoikeudenmukaista, että yrittäjät joutuvat maksumiehiksi, kun suunta muuttuu joka neljäs vuosi, Adlercreutz sanoo.

Monet yrittäjät kääntävät katseensa Viron suuntaan, sillä siellä toimintaympäristö on pysynyt vakaana 1990-luvun puolivälistä lähtien.

– On kaikkien intresseissä, että myös Suomessa olisi suotuisat puitteet yrityksen perustamiseen sekä työpaikkojen ja talouskasvun luomiseen. Ennalta-arvaamattomat poliittiset linjaukset ja toistuvat muutokset mm. verotuksessa luovat epävarmuutta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Ei kerta kaikkiaan tiedetä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. On hallituksen ja eduskunnan vastuulla antaa yrityksillemme useampien vuosien – eikä vain yhden vaalikauden – mittainen työrauha.

Adlercreutz: Perustuslakia ei tule vähätellä

Perustuslailla on merkitystä. Hallituksen esitys niin sanotusta kotoutumistuesta kaatui eilen perustuslakivaliokunnassa, joka totesi yksimielisesti, ettei valmistelutyötä voida jatkaa.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson: Hallitus ei panosta väkivallan urien auttamiseen

Hallituksen tämänpäiväiset määrärahat väkivallan uhrien suojaamiseksi eivät ole riittäviä edes olemassa olevien turvakotien toiminnan ylläpitämiseksi.

Lue seuraava artikkeli