Suomessa pitää olla myönteinen yritysilmapiiri. Meidän täytyy antaa mahdollisuuksia yritysten perustamiselle ja kehittymiselle. Kasvumme nojautuu pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Andreas Elfving

Poliittinen sihteeri, Kansainvälisten asioiden sihteeri

Yhteystiedot »

Keskitytään pienpanimoihin

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän kansanedustajien Joakim Strandin ja Mats Löfströmin mukaan hallituksen alkoholiuudistuksessa tulisi keskittyä yhä kunnianhimoisemmin pienpanimoiden toimintaedellytysten parantamiseen.