Rantala leder tvåspråkighetskommitté

Helsingfors stadsstyrelse har idag på sitt möte tillsatt en tvåspråkighetskommitté. Marcus Rantala (SFP) valdes till ordförande för kommittén, vars mandatperiod sträcker sig till nästa kommunalval.

Kommitténs uppgifter är att följa med och bedöma hur tvåspråkigheten genomförs i de tjänster som staden erbjuder. Kommittén kommer att samarbeta med förvaltningarna genom att behandla ett planmässigt främjande av tvåspråkigheten i deras verksamhet utifrån språklagen och de av stadsfullmäktige bestämda målen samt att komma med framställningar om främjande och genomförande av tvåspråkigheten. Vidare kommer kommittén att rapportera om hur tvåspråkigheten genomförts och om arbetet på att utveckla stadens tjänster och personalens språkresurser inom de målområden som kommittén bestämt.

Gunborg Gayer är SFP:s andra representant i kommittén. Björn Månsson och Gunvor Brettschneider är ersättare.

Panostukset maahanmuuttoon riittämättömiä

Pakolaiskriisiin osoitetut resurssit tulisi osoittaa humanitääriseen apuun ja auttamaan niitä, jotka ovat joutuneet ihmiskaupan uhreiksi.

Lue edellinen artikkeli

Biaudet: Esitys lukukausimaksuista on lyhytnäköistä politiikkaa

Esitys on paitsi lyhytnäköinen, myös taloudellisesti kyseenalainen. Lukukausimaksuista on huonoja kokemuksia muista Pohjoismaista.

Lue seuraava artikkeli