Rehn-Kivi: Kuntoutus turvattava erityislapsille

Suomessa elää kymmeniä tuhansia erityisperheitä. Erityislapsella voi olla esimerkiksi eriasteinen kehitysvamma, puheen ja kielen kehityksen vaikeutta tai pitkäaikainen sairaus. Tällä hetkellä moni erityislapsi saa Kelalta hylkäävän päätöksen jatkuvalle kuntoutukselle, sillä perusteella, että annettu kuntoutus ei ole tuottanut toivottua tulosta. Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (RKP) on tänään jättänyt kirjallisen kysymyksen aiheesta.

– Edistyminen ei voi olla ainoa kriteeri kuntoutuksen jatkamiselle. Toimintakyvyn ylläpitäminen on yhtä tärkeää sekä lapselle että perheelle, joka usein kamppailee jaksamisensa kanssa. Päätökset kuntoutuksen jatkosta olisi tehtävä yksilöllisesti ja pitkällä tähtäimellä eikä vain lapsen sen hetken kehitystason mukaan, Rehn-Kivi sanoo. 

Kirjallisessa kysymyksessä käsitellään yksilön tarpeita vastaavan hoidon tarjoamisen tärkeyttä, perheille annettavan tuen tärkeyttä sekä tärkeyttä antaa hoitoa potilaan äidinkielellä.

– Terapeuttien saatavuudessa on suuria alueellisia eroja, ja monilla alueilla on lähes mahdotonta saada hoitoa omalla äidinkielellään, joka on edellytys terapian merkityksellisyydelle ja erityislapsen edistysaskelille. Ei ole oikein, että perheiden on itse löydettävä sopiva terapeutti lapselleen, varsinkin jos terapeutteja ei ole saatavilla. Apua ja tukea tulisi saada Kelalta tai kunnan sosiaalipalveluilta, Rehn-Kivi sanoo.

Blomqvist: Määrätietoista tasa-arvotyötä tarvitaan sekä Suomessa että EU:ssa

Tasa-arvopäivät järjestetään tänä vuonna 6-7. lokakuuta. Tasa-arvopäivien aikana järjestetään keskustelu HBTIQ-oikeuksista Euroopassa osana EU:n tulevaisuuskonferenssia.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson: Meidän on uudistettava yritysverotusta ja varmistettava koulutetun hoitohenkilökunnan saatavuuden

Puheessaan puoluevaltuustolle RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson peräänkuulutti yritysverotuksen uudistusta uusien investointien edistämiseksi Suomessa.

Lue seuraava artikkeli