Rehn-Kivi: Uudistus asiakasmaksuissa on askel tasa-arvoisempaan sosiaali – ja terveydenhoitoon

Eduskunnassa käytiin tänään lähetekeskustelu asiakasmaksulain muuttamisesta. Esityksen mukaan muun muassa hoitajavastaanotot perussairaanhoidossa, alaikäisten poliklinikkakäynnit sekä tiettyihin tartuntatauteihin liittyvät hoidot tulisivat maksuttomiksi. Kansanedustaja ja sosiaali – ja terveysvaliokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi (RKP) pitää esitystä tervetulleena.

On hyvä, että asiakasmaksulaissa on säilytetty maksukatto ja että myös terveydelle tärkeät suun- ja hammashoito, terapiat ja kotisairaanhoito ja siihen liittyvät maksut sisältyvät siihen. Esitys helpottaa myös lapsiperheiden asemaa erityisesti sellaisissa perheissä, joissa lapsi tarvitsee runsaasti sairaanhoidon palveluja, kun myös poliklinikkakäynnit muuttuvat maksuttomiksi, Rehn-Kivi sanoo.

Esitys parantaa yleisesti sosiaali – ja terveydenhuollon asiakkaiden välistä tasa-arvoa eri puolilla maata. Kunnille korvattaisiin tulojen vähennyksiä korottamalla valtionosuuksia.

– Olen erityisen tyytyväinen siihen, että tehostetusta palveluasumisesta ja pitkäaikaislaitoshoidosta säädetään maksimimaksuista sekä asiakkaalle käteen jäävästä minimistä, vaikkakin se summa olisi voinut olla suurempi huomioon ottaen asiakkaan tarpeet ja itsenäisyys. Kokonaisuudessaan tätä esitystä on kuitenkin helppo tukea, Rehn-Kivi sanoo.

Torvalds: EU:n on asetettava tutkimus entistä tärkeämpään asemaan ensi vuoden talousarviossa

EU:n tuleva talousarvio vuodelle 2021 ei saa sivuuttaa eurooppalaista tutkimusta. – Tutkimusmäärärahoja tarvitaan sekä vihreään muutokseen että Euroopan kilpailukyvyn ylläpitämiselle, europarlamentaarikko Nils Torvalds sanoo.

Lue edellinen artikkeli

RKP Varsinais-Suomi:Tarvitaan toimiva ja kestävä infrastruktuuri

RKP Varsinais-Suomi julkaisee syys- lokakuun aikana uuden poliittisen ohjelmansa. Ohjelma huomioi viisi aihealuetta, joista infrastruktuuri on yksi aihealue. Piiri nostaa esille seuraavat asiat koskien infrastruktuuria:

Lue seuraava artikkeli