RKP julkaisi eduskuntavaaliohjelmansa: Yhdessä enemmän

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen tavoite on tehdä, äänissä mitattuna kaikkien aikojen paras eduskuntavaalitulos. Tähtäimessä on vähintään 5 prosentin kannatus ja nykyisten paikkojen säilyttäminen eduskunnassa, sekä kaksi lisäpaikkaa, yksi Vaasan vaalipiirissä ja yksi Helsingissä.

– Meillä on kaikki edellytykset tehdä menestyksekkäät eduskuntavaalit. Olemme nähneet, millaisia vaikutuksia RKP:n poissaololla hallituksesta on ollut esimerkiksi koulutukseen ja tutkimukseen, sosiaali- ja terveydenhuollolle sekä maamme kaksikielisyydelle. RKP haluaa seuraavan hallituskauden aikana nähdä vastuullisia päätöksiä kestävän tulevaisuuden puolesta, RKP:n puheenjohtaja ja kansanedustaja Anna- Maja Henriksson sanoo esitellessään RKP:n vaaliohjelma ”Yhdessä enemmän”

Vaaliohjelma “Yhdessä enemmän” on laaja tiekartta paremman Suomen luomiseksi. Ohjelman julkaisun yhteydessä Henriksson painotti muun muassa seuraavia kokonaisuuksia:

Eduskuntavaalit ovat koulutusvaalit.

– Koulutus on yksi vakaan ja menestyksekkään Suomen vahvimmista tukipilareista. On erittäin tärkeää, että koulu antaa yhdenvertaiset edellytykset kaikille lapsille hyvään alkuun elämässä, näin voimme ehkäistä syrjäytymistä.

Kaikilla on oikeus korkeatasoiseen terveydenhuoltoon kotipaikasta, tuloista ja äidinkielestä riippumatta.  

– Suomi tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen. Uudistus ei saa heikentää palveluja, vaan sen pitää parantaa niitä. RKP haluaa lisää lääkäreitä terveyskeskuksiin ja että mielenterveys nostetaan kansalliseksi kärkihankkeeksi seuraavalla hallituskaudella. Hoidon ja hoivan saanti on turvattava molemmilla kansalliskielillämme.

Suomen on tehtävä työtä ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi enintään 1,5 asteeseen

–  Suomi pitää luopua kivihiilen käytöstä seuraavalla vuosikymmenellä ja lisätä uusiutuvan energian osuutta sekä tuotannossa, että kulutuksessa. Tarvitsemme selkeitä panostuksia uuteen tekniikkaan, tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin. RKP haluaa luoda yrityksille mahdollisimman hyvät edellytykset innovatiiviseen toimintaan taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

RKP haluaa ikäystävällisen yhteiskunnan.

– Vanhetessasi sinun on voitava asua turvallisesti omassa kodissasi niin pitkään kuin itse haluat. Kun et enää voi asua kotona, sinulle on löydyttävä turvallinen uusi asuinpaikka. RKP haluaa takuueläkkeen, joka takaa kohtuullisen toimeentulon, mutta on mahdollistettava, että myös eläkkeelle jäännin jälkeen voi osallistua työelämään. Omaishoitajat tekevät erittäin arvokasta työtä. RKP haluaa, että kaikkia omaishoitajia kohdellaan tasavertaisesti ja että heille taataan oikeus sijaisen saantiin ja lepoon.

RKP haluaa, että Suomi on maailman lapsiystävällisin maa

–    Haluamme, että kaikilla lapsilla on yhdenvertainen ja hyvä alku elämässä.  Kaikilla lapsilla on oikeus korkealaatuiseen varhaiskasvatukseen. RKP haluaa vähentää kasvussa olevaa lapsiköyhyyttä, lapsiperheitä ja yksinhuoltajia kannustavalla talouspolitiikalla. Suomi tarvitsee perhepoliittisen kokonaisuudistuksen. RKP esittää ansiosidonnaisen perhevapaan pidentämistä 6+6+6 mallin mukaisesti, tämä antaa jokaiselle yli kolmevuotiaalle lapselle oikeuden neljään tuntiin maksuttomaan varhaiskasvatukseen päivässä.

RKP haluaa jatkaa työtä elävän kaksikielisen Suomen puolesta.

– RKP:n aloitteesta tehty kansalliskielistrategia on päivitettävä, molempien kansalliskielten kannalta. RKP on kaksikielisen Suomen paras puolestapuhuja.

RKP haluaa elinvoimaisia kaupunkeja sekä elävän maaseudun ja saariston.

–  Me RKP:ssa emme näe kaupunkien ja maaseudun välistä ristiriitaa, molemmat tarvitsevat toisiaan. Kaupunkien kehitys on edellytys Suomen menestykselle. Ja koko Suomi hyötyy elävästä maaseudusta.

RKP on Suomen EU-myönteisin puolue.

–  Suomen on oltava eturintamassa kehittämässä nykyaikaisempaa, tasa-arvoisempaa, kestävämpää ja kilpailukykyisempää EU:ta, joka puolustaa yhteisiä arvoja ihmisoikeuksista, oikeusvaltioperiaatteesta ja demokratiasta. Suomen on mielestämme oltava aloitteellinen ja rakentava vaikuttaja EU:ssa.  Pohjoismaiden pitäisi tehdä huomattavasti nykyistä enemmän yhteistyötä. Pohjoismaista tulee maailman integroitunein alue. Rajaesteet jotka vaikeuttavat pohjoismaista yhteistyötä on poistettava. RKP haluaa tehdä työtä sähköisen pohjoismaisen henkilökortin käyttöönoton puolesta seuraavalla hallituskaudella.

Lue koko ohjelma.

 

Ruotsalainen eduskuntaryhmä on järkyttynyt siitä että ILO 169 taas kaatuu

Hallitus ilmoitti tänään, että ILO: n yleissopimuksen nro 169 artikla, alkuperäiskansojen oikeuksista, ratifiointia ei saada valmiiksi tämän hallituskauden aikana.

Lue edellinen artikkeli

Nylander: Panostakaa koulutuksen perusrahoitukseen ja pitkäjännitteisyyteen

Viime vuosina olemme kokeneet hyvin ikävän kehityssuunnan. Koulu ei enää pysty luomaan tasavertaiset edellytykset kaikille lapsille, kodin sosioekonominen asema vaikuttaa oppimiseen.

Lue seuraava artikkeli