RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin linjapuhe puoluekokouksessa 29.5.2021

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin linjapuhe puoluekokouksessa 29.5.2021

PUHUTTU SANA PÄTEE

Suomen ruotsalainen kansanpuolue
PUHEENJOHTAJA ANNA-MAJA HENRIKSSONIN PUHE – RKP:N PUOLUEKOKOUS 29.5.2021

 

Bästa vänner, hyvät ystävät, hyvä puoluekokous,

Lokit kirkuvat, kuulen aaltojen kuohunnan. Astun veteen aikaisena kesäaamuna. Näissä vesissä ovat uineet myös minun vanhempani ja isovanhempani. He ovat katsoneet samaa horisonttia kuin minä, kulkeneet samoilla kallioilla, joilla minä kuljen. Joilla minun lapseni kulkevat. Minut valtaa loputon kiitollisuus. Kesäsaaressani Mässkärissä olen kasvanut ja viettänyt kaikki elämäni kesät. Olen onnellinen, että minulla on paikka, joka antaa minulle voimaa ja rauhaa. Kyse on myös turvallisuudesta. Tiedän, mikä minua odottaa, kun matkustan sinne. 

Hyvät ystävät,

Myös politiikassa on tiedettävä, mikä odottaa, mitä puolueet edustavat. Se on entistä tärkeämpää nyt, kun elämme myrskyisiä salaliittoteorioiden, puolitotuuksien ja populismin aikoja. Hyvät rkp-laiset, voin ylpeydellä sanoa, että tämä on kansanliike, johon voi luottaa. Vaikka ulkona myrskyää, olemme turvassa arvopohjassamme. Me puolustamme kaikkien ihmisten samanarvoisuutta, kaikkien vapauksia ja oikeuksia, demokraattista oikeusvaltiota. Olemme liberaali, porvarillinen vaihtoehto suurella sosiaalisella omallatunnolla.

Minun visioni on, että saamme tulevaisuudessa elää Suomessa, jossa kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi, onnelliseksi ja arvostetuksi – riippumatta iästä, kielestä, taustasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai uskonnosta. Suomessa, joka panostaa lapsiin ja nuoriin, joka kykenee uudistumaan, joka varmistaa, että ikäihmisten tiedot ja taidot säilyvät, ja joka uskoo kykyynsä luoda ratkaisuja ilmastolle, kestävälle kehitykselle ja kestävälle taloudelle. Joka kannustaa yksilöä uskomaan itseensä ja kykyihinsä, ja luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle ja vakaalle yritysympäristölle. Suomessa, joka yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa on maailman integroitunein alue. Suomessa, jota arvostetaan Euroopassa ja maailmalla ja joka nähdään luotettavana kumppanina ja maana, jonne mielellään investoidaan ja panostetaan. Suomessa, jossa voit elää elämääsi alkuperäiskansana. Suomessa, jossa voit elää suomeksi ja ruotsiksi ja jossa muille kielille annetaan tilaa. Maassa, jossa kaikilla on turvallista olla.

Hyvä puoluekokous, 

Turvallisuus on RKP:n politiikassa kantava teema. Haluamme, että kaikki tuntevat olevansa turvassa ja viihtyvät kotipaikkakunnallaan. Palveluiden on toimittava, kun niitä tarvitsee. Haluamme, että lapsemme saavat parhaan mahdollisen alun elämälleen. Haluamme, että päiväkodit ja koulut ovat viihtyisiä ympäristöjä, joissa lapset ja nuoret viihtyvät. Haluamme, että ikäihmiset saavat tarvitsemaansa avun ja tuen. Haluamme nähdä viihtyisiä asumisympäristöjä, jotka sopivat juuri sinun elämäntilanteellesi. Haluamme suurempiin kaupunkeihin selkeää kaupunkipolitiikkaa, jossa joukkoliikenne toimii ja asuinalueet ovat kiinnostavia. Haluamme, että kuntamme ovat ilmastoneutraaleja vuonna 2030. RKP haluaa nähdä kuntia, joissa kaikki saavat olla mukana. Haluamme luoda kunnissamme edellytykset hyvälle elämälle, jotta sinä voit kehittyä, kasvaa ja olla onnellinen.

Haluamme jatkaa kuntien johtamista ja kehittämistä ympäri Suomen samalla, kun haluamme lunastaa paikkamme uusissa valtuustokokoonpanoissa. Yhdessä, hyvät ystävät, tulemme tekemään äänimäärällä mitattuna parhaat kuntavaalit koskaan, ja saamaan yli 5 prosentin kannatuksen. Siihen meillä on kaikki edellytykset!

Syyskuun puoluekokouksen jälkeen on ehtinyt tapahtua paljon. Nyt on syytä katsoa taaksepäin – missä kaikessa olemme onnistuneet tässä hallituksessa? Kansalliskielistrategia päivitetään ja ruotsinkielisestä koulutuksesta on tehty kokonaisselvitys, Svenska teaternin asema ja rahoitus on turvattu. Suomi saa vanhusasiavaltuutettunsa – asia, jota RKP on ajanut vuodesta 2010. Yhdessä hallituskumppaneidemme kanssa olemme varmistaneet, että teollisuus saa sähköistämistuen, että Paraisten Hessundinsilta ja Kirjalansalmensilta uudistetaan, että perhevapaauudistus tehdään. Olemme tehneet työtä tärkeiden infrastruktuurihankkeiden eteen ympäri maan. Tuloslistaa voisi jatkaa paljon pidemmälle. Sillä on merkitystä, että RKP on hallituksessa ja sillä on merkitystä, että meitä äänestetään. 

Hyvät ystävät,

Kun olin pieni, ei Mässkärissä ollut juoksevaa vettä, ja oli kesiä, jolloin keräämämme sadevedestä oli pulaa. Silloin vesi piti ottaa niin kutsutusta “potista” (ruots. potten). Äitini maksoi viisi penniä jokaisesta sieltä kantamastani vesiämpäristä. 20 vesiämpäristä tuli kokonainen markka. Jouduin laskemaan, montako vesiämpäriä piti kantaa, että sain ostettua lempikarkkejani Pietarsaaressa sijaitsevasta kioskista. Jo aikaisessa vaiheessa sain oppia rahan arvon ja sen, että on tehtävä töitä voidakseen ostaa mitä haluaa.

RKP:ssä tiedämme, että työpaikat ovat avain hyvään talouteen ja kestävään hyvinvointiin. Turvalliseen yhteiskuntaan. Koronapandemian varjossa vietetyn vuoden jälkeen näemme nyt valoa. Suomen talouden, kuten maailmantalouden, odotetaan lähtevän pääsevän vuoden aikana vauhtiin. Edelleen on kuitenkin syytä uudistaa työmarkkinoita siten, että voimme pitkällä tähtäimellä saavuttaa 80 prosentin työllisyysasteen.

Meille oli siksi todella keskeistä, että hallitus puoliväliriihessään piti kiinni 75 prosentin työllisyysasteen tavoitteesta vuoteen 2025 mennessä. Se on kunnianhimoinen tavoite vaikean koronavuoden jälkeen. Samalla teimme päätöksiä työllisyystoimista, jotka voisivat tuoda yhteensä 40 000 – 44 500 työpaikkaa, jo päätetyn yli 30 000 työpaikan lisäksi. Hallitus tulee lisäksi ennen vaalikauden loppua tekemään päätöksiä uusista työllisyystoimista, jotka vahvistavat julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla.

Hyvät rkp-laiset,

Monet nyt tehtävistä työllisyyspäätöksistä ovat sellaisia, joita RKP on pitkään peräänkuuluttanut. Tulemme edistämään työterveyttä, jotta suomalaiset jaksavat työelämässä kauemmin ja voivat paremmin. Tämän me RKP:ssä nostimme 15 kohdan työllisyysohjelmassamme. Kunnat tulevat saamaan vastuun työvoimatoimistojen palveluista. Yksinyrittäjien sosiaaliturvaa parannetaan ja hallitus tulee selvittämää niin sanotun yhdistelmävakuutuksen, jotta työnteon ja yrittämisen välillä vaihtaminen olisi helpompaa. Tämä löytyy RKP:n sosiaaliturvaohjelmasta vuodelta 2019. Haluamme kaksinkertaistaa työperäisen maahanmuuton vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi ulkomaisen työvoiman lupaprosesseja nopeutetaan siten, että käsittelyajat ovat korkeintaan 30 päivää.

Ennen joulua päätimme myös eläkeputken luopumisesta – vaikea, mutta tarpeellinen päätös – jota niin työmarkkinaosapuolet kuin edellinen hallituskaan ei kyennyt tekemään. Perhevapaauudistus, jossa perhevapaat jaetaan tasaisemmin vanhempien välillä niin, että molemmilla vanhemmilla on yhtä paljon kiintiöpäiviä, on myös loppusuoralla. Se sisältää myös joustavuutta perheille ja päiviä voi antaa toiselle vanhemmalle. Tämän eteen me RKP:ssä olemme tehneet pitkään töitä.

Hyvä puoluekokous,

Olen sanonut sen aikaisemmin, mutta sanon taas – Suomen on myös tulevaisuudessa oltava pohjoismainen hyvinvointivaltio. Ylläpitääksemme hyvinvointia, on meidän vahvistettava kilpailukykyä ja saatava Suomeen lisää investointeja. Meidän on uskottava itseemme ja mahdollisuuksiimme. Hiljattain saimme hyviä uutisia suuresta akkumateriaalitehdasinvestoinnista Vaasaan. Tarvitsemme lisää sellaista. Suomen on oltava houkutteleva maa niin kotimaisille kuin kansainvälisillekin investoinneille. 

Siksi myös eduskunnan hyväksyntä EU:n elpymispaketille oli niin tärkeä. EU on Suomen suurin markkina ja on meidän etumme, että pyörät lähtevät pyörimään koko EU:ssa. Lisäksi voimme elpymispaketin kautta investoida sellaiseen, joka vahvistaa kilpailukykyämme ja vihreää siirtymää.

Meidän tulee jatkaa kilpailukykyisen ja uudistuvan Suomen rakentamista, joka kannustaa innovaatioihin ja jossa elinkeinoelämällä on pitkäjänteinen ja turvallinen toiminnan perusta. Tässä maassa on paljon hyvää – maailmanluokan koulutusjärjestelmä, kaunis ja puhdas luonto sekä vahva luottamus instituutioihimme. Mutta meidän tulisi kysyä itseltämme – miten Suomesta voisi tulla entistä mielenkiintoisempi maa, johon investoida?

RKP:llä on selkeät keinot edistää yrittäjyyttä Suomessa. Tarvitsemme lisää ulkomaista työvoimaa ja kannustavampaa yritysverotusta. Yritykset tietävät itse, millaista työvoimaa ne tarvitsevat. Olen iloinen, että valmistelemme hallituksessa nyt ulkomaisen työvoiman tarveharkintaa keventävää alueellista kokeilua, mutta kokeilun päätyttyä meidän on varmistettava, että tämä toteutuu koko Suomessa. Tiesittekö, että Moderna-rokotteen luonut tutkija on väitellyt Suomessa? Mennyt naimisiin suomalaisen kanssa, mutta sitten muuttanut täältä muualle. Ajatelkaa, montako muuta vastaavaa tapausta on, jossa joku olisi voinut auttaa rakentamaan entistä menestyvämpää Suomea, mutta syystä tai toisesta päättänyt muuttaa muualle. Siksi kaikkien, jotka ovat hankkineet Suomessa korkeakoulututkinnon tulisi automaattisesti saada oleskelulupa.

Meidän on myös tarkasteltava yritysverotusta. Sen on oltava kilpailukykyinen, jotta pärjäämme kilpailuissa kansainvälisistä sijoituksista. Voittoja, jotka investoidaan takaisin toimintaan, tulisi siksi verottaa alemmalla yhteisöverokannalla, esimerkiksi 15 prosentilla. Meidän tulisi myös kannustaa uusia yrittäjiä perustamaan yrityksiä, jotka tähtäävät voimakkaaseen kasvuun. Vapauttamalla start-up yritykset yhteisöverosta esimerkiksi ensimmäisen kahden-kolmen toimintavuoden ajaksi, antaisimme voimakkaan viestin siitä, että Suomessa kannattaa perustaa yrityksiä.

Viime aikoina on myös keskusteltu paljon veroista yleisesti. Meille RKP:ssä verot ovat keino, eivät itseisarvo. Ja haluan sanoa sen ääneen – veronkorotusten tulee olla kaikkein viimeisin vaihtoehto. Myös kunnissa. Emme tarvitsemme suurempaa progressiota. Sen sijaan meidän on pyrittävä veropolitiikkaan, joka antaa tavalliselle palkansaajalle enemmän käteen. Työnteon tulee aina olla kannattavaa.  Jos teet enemmän töitä, tulee sen myös näkyä lompakossa. Vain se on oikeudenmukaista. Ja siksi on myös oikein pyrkiä keventämään työn verotusta.

Hyvät rkp-laiset,

Kun seisoin täällä edessänne syksyn puoluekokouksessa, peräänkuulutin kokeilua, jossa kotitalousvähennyksen käyttöaluetta laajennetaan ja kotitalousvähennyksen määrää nostetaan huomattavasti. Ja hyvät ystävät, voin ilolla kertoa, että määrätietoinen ja kova työmme tuottaa tulosta.

Hallitus päätti puoliväliriihessä, että öljykattilan vaihtamisesta voi saada jopa 3500 euroa kotitalousvähennystä, ja vähennettävä osuus olisi 60 prosenttia. Olemme myös päättäneet tehdä vuoden 2021 budjettiriihessä linjauksen kahden vuoden kokeilusta, jossa selvitetään kotitalousvähennyksen työllistävää vaikutusta, korottamalla kotitalousvähennystä myös hoivalle ja kotitalouspalveluille. Teemme lisäksi myös selvityksen kotitalousvähennyksen käyttötarkoituksen mahdollisesta laajentamisesta. Kiertotaloutta ja uudelleenkäyttöä tulisi tukea, ja laajennettu kotitalousvähennys voisi toimia porkkanana.

Olen vakuuttunut siitä, että korotettu ja laajennettu kotitalousvähennys loisi lisää työpaikkoja. Kun kotitaloudet ostavat enemmän palveluja, yritykset hyötyvät siitä. Kun perheet voivat palkata auttavia käsiä arkeen, tai ikäihmiset voivat ostaa palveluja tueksi kotiin, siitä seuraa, että useampi työllistyy ja syntyy lisää työpaikkoja. Samalla torjutaan harmaata taloutta.

Hyvät rkp-laiset, 

Monet yrityksistämme ja aloista ovat kärsineet todella paljon koronakriisin aikana. Kulttuuri-, urheilu- ja tapahtuma-alat kuuluvat niihin, joilla on ollut todella vaikeaa. Monet yrittäjät, freelancerit ja työntekijät ovat joutuneet elämään epävarmuudessa ja ilman riittäviä tuloja kriisin alusta saakka. Meillä ihmisillä on suuri patoutunut tarve saada nauttia kulttuurista kaikissa sen muodoissa ja olla osallisina yhteisissä kokemuksissa. Meitä on monta, jotka odotamme pääsyä teatteriin, konsertteihin, jalkapallo-otteluihin ja muihin tapahtumiin, joissa voimme taas nauttia taiteesta, musiikista ja urheilusta yhdessä. Oli tärkeää, että me hallituksessa tällä viikolla pystyimme sopimaan ulkotapahtumien avaamisesta koko maassa ja sisätapahtumien avaamisesta alueilla, joissa tartuntatilanne on parempi. Sisätapahtumien osalta on vielä sellaista, jota voisi tehdä. Sen sijaan, että meillä olisi tapahtumille lukkoon lyöty henkilömäärä, voisimme minusta ottaa käyttöön vastaavan järjestelmän kuin ravintoloissa eli että huonomman tartuntatilanteen alueilla elokuvateattereihin, teattereihin, konsertteihin ja niin edelleen voitaisiin ottaa 50 tai 75 prosenttia kapasiteetista. 

Hyvä puoluekokous,

Haluamme, että palvelut ovat lähellä kuntalaisia. Jokaisella asukkaalla on oikeus toimivaan terveyden- ja sairaanhoitoon sekä vanhustenhoitoon silloin sitä tarvitsee. Sinun on oltava turvassa elämän kaikissa vaiheissa. Kun menet lääkäriin, sinun tulee saada hyvää hoitoa ilman kohtuuttomia viivästyksiä. Vanhetessasi sinun tulee saada apua kotiin, ja turvallisen uuden kodin joka odottaa jossain lähellä silloin kun tarvitset. Kun sinusta tulee (lapsen) vanhempi sinun tulee saada tukea uudessa elämäntilanteessa. Meillä on Suomessa maailmanluokan neuvola, mutta se loppuu jo, kun lapsi täyttää kuusi vuotta. Voisimmeko ajatella neuvolan jatkamista joillakin vuosilla, jotta lapsilla myös koulun alkaessa olisi turvallinen paikka, johon mennä koko perheen kanssa ja siten vahvistaa ennaltaehkäisevää työtä?

Keskeinen osa turvallista hoitoa on, että saat hoitoa omalla äidinkielellä. Että tunnet itsesi ymmärretyksi. RKP on tehnyt kovasti töitä kielellisten oikeuksien turvaamiseksi sote-uudistuksessa. Ja tulokset puhuvat puolestaan. Olemme turvanneet Helsingin ja Uudenmaan erittäin tärkeän erillisratkaisun. Jokaisella kaksikielisellä hyvinvointialueella tulee olla kansalliskielilautakunta, jonka puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointialueen hallituksessa. Varsinais-Suomen ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueilla tulee olla erityiset roolit kaksikielisten hyvinvointialueiden koordinoimisessa ja kehittämisessä.

Koronapandemia on riehunut ympäri maailmaa ja asettanut lääkärit, sairaanhoitajat ja sairaalahenkilökunnan vaikeaan tilanteeseen. He ansaitsevat sydämellisen lämpimän kiitoksen pandemian hoitamisesta. Pandemia on valitettavasti johtanut pitkiin hoitojonoihin. Julkisen hoidon työtaakan helpottamiseksi meidän pitäisi nyt käyttää yksityistä terveydenhoitoa ja kolmatta sektoria suuremmassa määrin. Jonoja voidaan lyhentää lisäämällä palveluseteleiden käyttöä kunnissa ja sairaanhoitopiireissä. Sen lisäksi palveluseteleiden laajempaa käyttöä pitäisi edistää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Ratkaisevaa on hyvän hoidon saaminen nopeasti, ei se, kuka hoidon antaa .

Hyvät ystävät,

Turvallisuutta on saada käydä koulua terveessä koulurakennuksessa ja saada opetusta päteviltä ja taitavilta opettajilta. Turvallisuutta on koulu jossa ketään ei kiusata. Turvallisuutta on mahdollisuus opiskella korkeakoulussa riippumatta perhetaustasta. Turvallisuutta on mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen. Turvallisuutta on käydä koulua ja kouluttautua omalla äidinkielellään. Suomen ruotsalainen kansanpuolue haluaa nähdä turvallisen ja tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen, koulun ja korkeakoulun.

Hyvä puoluekokous,

Lapsuudessani opin pyytämään apua. Siitä on ollut suuri hyöty elämäni aikana. Puolueen puheenjohtajana, ministerinä ja kansanedustajana. Se on palapeli, josta olisi mahdotonta selvitä ihan yksin. Eikä se olisi mahdollista ilman teitä. Haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää kaikkia rkp-laisia ja RKP:n äänestäjiä ympäri Suomea. Yhdessä olemme joukkue ja olen ylpeä siitä, että saan olla teidän joukkuekapteeninne.

Meillä on nyt loistava mahdollisuus kasvaa puolueena. Suomalaisen politiikan keskikentällä on tilaa aidosti liberaalille puolueelle, jonka arvopohja näkyy teoissa, eikä pelkästään juhlapuheissa. RKP on oikea vaihtoehto kaikille, jotka myös juhlapuheiden ulkopuolella arvostavat oikeusvaltiota, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Kaikille, jotka ymmärtävät, että hyvinvointi on luotava yrittäjyyden ja työnteon kautta ennen kuin se voidaan jakaa. Ja kaikille, jotka ajattelevat, että ketään ei tulee jättää yksin, jokaisesta on pidettävä huolta, vauvasta vaariin. Kaikille, jotka näkevät, että kaksikielisyys ja yhteiskunnan monimuotoisuus ovat rikkaus, eivätkä taakka. RKP on paras vaihtoehto kaikille, jotka valitsevat kansainvälisyyden sulkeutuneisuuden sijaan ja joiden mielestä toimintakykyinen EU on aina vientivetoisen Suomen etu. Kaikille niille, jotka uskovat vastuulliseen, tulevaisuuteen suuntautuvaan ilmastopolitiikkaan.

Hyvät ystävät,

Menemme vaaleihin ennätyslistalla, ja meillä on nyt ehdokkaita suuremmassa osassa kuntia kuin koskaan aikaisemmin. Yhdessä voimme tehdä näistä äänimäärällä mitattuna parhaat kuntavaalit koskaan. Elämä on paikallista ja paikalliset kysymykset on hoidettava joka päivä. Ennakkoäänestys on alkanut ja vaalipäivään on noin kaksi viikkoa. Nyt meidän on näyttävä sosiaalisessa mediassa, mielipidekirjoituspalstoilla, etäseminaareissa, vaalipaneeleissa ja ulkona vaalikentillä koronaturvallisella tavalla. Hyvät ystävät, ääni RKP:lle on ääni turvalliselle arjelle, hyvinvoiville asukkaille, hyville arvoille ja kaksikieliselle Suomelle.  

Tack! Kiitos!

 

Henriksson: Tarvitsemme kilpailukykyisen yritysverotuksen!

RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson korosti RKP:n puoluekokouksessa pitämässään linjapuheessa, että Suomi tarvitsee kilpailukykyisen yritysverotuksen pärjätäkseen kilpailuissa kansainvälisistä sijoituksista.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz puoluekokouksessa: Meidän EU-politiikkamme ei voi olla hallitus-oppositio-kysymys

- On oltava arvoja ja asioita, jotka pysyvät, riippumatta siitä istuuko hallituksessa vai oppositiossa. EUn tulisi olla sellainen asia, mutta valitettavasti niin ei enää ole.

Lue seuraava artikkeli