RKP:n valtuustoryhmä hyväksyy Helsingin uuden valtuustostrategian

– Strategiaehdotus sisältää niitä tavoitteita, joita RKP:llä oli ennen prosessin alkua ja meidän jalanjälki näkyy selvästi strategiassa. Strategia huokuu tulevaisuudenuskoa, on sekä kansainvälinen että avoin ja kokonaisuus on tasapainoinen, RKP:n ryhmäpuheenjohtaja Björn Månsson sanoo.

– Panostukset varhaiskasvatukseen, kouluun ja koulutukseen ovat tervetulleita. Erityisen hienoa on, että RKP:n ehdotus pohjoismaisesta koulusta on mukana strategiassa. Lähipaiväkoti- ja lähikouluperiaatteesta löytyy myös selkeitä kirjauksia. Uusi malli sisäisistä vuokrista tarkoittaa, että paine kasvatus- ja koulutussektorin talousarvioon vähenee.Tätä RKP on priorisoinut, valtuuston jäsen Nora Grotenfelt sanoo.     

– Olemme iloisia siitä, että Helsinki haluaa lisätä panostuksia ilmastopolitiikkaan. Tämä on sekä välttämätöntä että tärkein tulevaisuuskysymys. Se, että hyvä ja kestävä kaupunkisuunnittelu, jossa viheralueiden tärkeyttä painotetaan, saa niin näkyvän roolin, samalla kun Vartiosaari muutetaan virkistysalueeksi, on linjassa RKP:n tavoitteiden kanssa, valtuuston jäsen Silja Borgarsdóttir Sandelin sanoo. 

– Pandemia on jättänyt jälkensä yhteiskuntaan ja on johtanut muun muassa pidempiin hoitojonoihin ja lisääntyneeseen mielenterveyspalvelujen tarpeeseen. Tämä korjataan nyt, ja varoja on varattu tarvittaviin kiireellisiin toimenpiteisiin. Henkilöstöpolitiikan rooli korostuu ja RKP:n aloitteesta löytyy myös selkeitä kirjauksia ruotsinkielisen työvoiman tarpeesta, valtuuston jäsen Eva Biaudet sanoo.

– Kestävä taloudellinen pohja on kaiken toiminnan perusta. Olemme tyytyväisiä siihen, että kuntavero pysyy ennallaan, tämä on tärkeä ostovoiman turvaamiselle. Taloudelliset kehykset mahdollistavat tärkeitä panostuksia, samanaikaisesti kun emme kuluta enemmän kuin mihin meillä on varaa. Lupaukset joita nyt annetaan yrittäjyyden turvaamiselle, yritysten perustamisille ja rekrytoinnille on myös asia jota RKP on pitänyt esillä, valtuustonjäsen Marcus Rantala sanoo.

Strategia nostaa esimerkillisellä tavalla esille kaksikielisen Helsingin tärkeyden. RKP on iloinen tästä, ja on koko prosessin aikana pitänyt asiaa esillä. Strategian mukaan elävä ja näkyvä kaksikielisyys on tärkeä kaupungin houkuttelevuudelle ja imagolle, panostuksia on tehtävä ruotsinkielisiin hoitojonoihin, ruotsin kieli on otettava huomioon kun yhä useammat palvelut digitalisoidaan ja tarve kieltenopetukselle kaupungin henkilökunnalle korostetaan. Tämä antaa meille hyviä työkaluja kaupungin kaksikielisyyden ja ruotsinkielisten palveluiden kehittämisessä, toteavat ryhmän jäsenet Biaudet, Borgarsdottir Sandelin, Grotenfelt, Månsson ja Rantala.

RKP:n pohjalaiset kansanedustajat vaativat konkreettisia toimia merimetso-ongelman ratkaisemiseksi

RKP:n pohjalaiset kansanedustajat Mikko Ollikainen, Anders Norrback ja Joakim Strand kyseenalaistavat vahvasti merimetsoasian käsittelyn etenemistä ja merimetsotuhojen korvauksia. Myös poikkeuslupien käsittelyaika, joiden tarkoituksena on rajoittaa merimetsoista aiheutuneita haittoja, on kestämätön. Asia nostettiin esille eduskunnan budjettikeskustelussa maa- ja metsätalousministeri Lepän, sekä ympäristöministeri Mikkosen kanssa.

Lue edellinen artikkeli

Blomqvist: Tervetullut kokeilu yksinyrittäjien rekrytointituesta

Hallitus on tänään antanut esityksen eduskunnalle rekrytointituen kokeilusta. Kokeilun tavoitteena on alentaa kynnystä palkata ensimmäinen työntekijä. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist joka myös on työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä jäsen pitää kokeilua tervetulleena ja tärkeänä askeleena yrittäjyyden helpottamiseksi, työllisyydelle ja kasvulle.

Lue seuraava artikkeli