Se till pensionärers trygghetsbehov

Pensionärer ska också få något för sina skattepengar.

De politiskt organiserade SFP-seniorerna i Åboland skriver i en resolution att en betydande del av regionens pensionärer som betydelsefulla skattebetalare har rätt att vänta sig att samhället genom olika socialpolitiska och aktivitetsbefrämjande åtgärder bidrar till att deras politiska, sociala, kulturella och ekonomiska intressen blir rättmätigt uttryckta.

SFP-seniorerna fortsätter i sin resolution att ”Den äldre befolkningen förväntar sig av politiken att pensionärernas omedelbara trygghetsbehov blir tillgodosedda och inte överskuggas av en invecklad och många gånger svårbegriplig och resurskrävande samhällsadministration. Samtidigt vill seniorerna understryka att makroekonomi och mikroekonomi hänger ihop och att landets skuldbörda redan är alltför stor för att ytterligare utökas. I tider av ekonomiskt trångmål är det väsentligt att internationellt och nationellt, europeiskt och finländskt, statligt och kommunalt, det uppifrån kommande och det nedifrån härstammande kraftfullt sammanhålls i en gemensam aktion för välfärdsstatens upprätthållande och därmed också pensionärernas välbefinnande”.

Bevara de rena inhemska livsmedlen

Christel Liljeström: - Odling av genmodifierat är inte är stort i Europa men vi bör klarlägga hur vi vill ha det i Finland.

Lue edellinen artikkeli

Ahmed Hassan kandiderar

Finland För Alla! Mitt namn är Ahmed Hassan. Jag är 30 år gammal, jag är företagare och från Helsingfors. Jag vill jobba för Ett Finland för Alla – ett Finland... Lue lisää »

Lue seuraava artikkeli