SFP i Helsingfors nominerade Ira Grandén

SFP i Helsingfors kretsstyrelse har idag nominerat Ira Grandén, 53, till riksdagsvalskandidat.

Ira Grandén är ergoterapeut och jobbar på HNS/HUCS Ungdomspsykiatriska poliklinik för specialtjänster, dit bland annat svenskspråkiga ungdomar hör. Hon har en lång arbetserfarenhet inom psykiatrin, med alla olika åldersgrupper, samt från barnneurologiska habiliteringen på Folkhälsan.

Ira Grandén säger att hennes engagemang ligger inom hälso-, sjuk- och socialvården; hur vi tar hand om barn, ungdomar och äldre, som behöver hjälp, stöd och vård i olika livsskeden.

”Jag har via mitt arbete och som anhörig fått en bred inblick i hur den psykiatriska vården fungerar, hur socialvården ser ut samt hur de äldres behov av vård och omsorg bemöts. Jag har ett stort intresse att försöka påverka så att servicen inom hälso- och socialvården utvecklas och förbättras också så att individens speciella behov uppmärksammas.”, säger Grandén.

”Att jobba för ett jämlikt och inkluderande samhälle är viktigt för mig, likaså att motarbeta främlingsfientlighet och rasism.”, fortsätter hon.

Grandén är 53 år, född och uppvuxen i Helsingfors, och för tillfället bosatt i Munksnejden.

Resolution från SFP i Helsingfors kretsmöte

Kretsmötet omvalde Johan Ekman till kretsordförande. Till viceordförande valdes Silja Borgarsdóttir Sandelin och Thomas Holmén.

Lue edellinen artikkeli

Haglund besviken på Stubbs biståndslinje

SFP delar absolut inte Samlingspartiets syn att bantat bistånd ska ha en framskjuten position i kommande ekonomisk-politiska reformer.

Lue seuraava artikkeli