Haglund besviken på Stubbs biståndslinje

SFP delar absolut inte Samlingspartiets syn att bantat bistånd ska ha en framskjuten position i kommande ekonomisk-politiska reformer.

Finland har länge förbundit sig vid att höja utvecklingsbiståndet och i ljuset av det är samlingspartiets linjedragning förvånande.

– Samlingspartiet gör nu sannfinländarna sällskap och sällar sig till dem som vill ta av dem som är fattigast i vår värld. Det här är inte rätt sätt att spara, säger SFP:s ordförande Carl Haglund med anledning av Alexanders Stubbs förslag på lördag.

Haglund påminner också om att vi det senaste året mött flera nya allvarliga kriser världen över. Behovet av bistånd är fortsättningsvis stort.

– En underdimensionerad utvecklingspolitik leder till fattigdom och misär. Det här skapar för sin del en grogrund för extremism och problem som berör oss alla.

Finland hör trots sina ekonomiska problem till världens rikaste länder. Därför är det vår moraliska skyldighet att motverka fattigdom i vår värld. Nedskärningar i biståndet är inte rätt väg att gå.

SFP i Helsingfors nominerade Ira Grandén

SFP i Helsingfors kretsstyrelse har idag nominerat Ira Grandén, 53, till riksdagsvalskandidat.

Lue edellinen artikkeli

RKP:llä ehdokkaita Kaakkois-Suomessa

Ensimmäistä kertaa 40 vuoteen voi äänestää RKP:tä Kaakkois-Suomessa.

Lue seuraava artikkeli