SFP i Nyland: Tänk kritiskt och bär ansvar

SFP i Nyland uppmanar ledande politiker i vårt land att inte skapa ytterligare oro i en utmanande tid genom otydliga uttalanden och oklara ställningstaganden.

Uttalande SFP i Nyland 18.1.2016

Tänk kritiskt och bär ansvar

SFP i Nyland uppmanar ledande politiker i vårt land att inte skapa ytterligare oro i en utmanande tid genom otydliga uttalanden och oklara ställningstaganden. Polariseringen i Finland ökar och det blir allt svårare för den vanliga medborgaren att skilja på vad som är sanning och vad lögn. Nedsättande benämningar om varandra har blivit vardag, smutskastningen ökar och den sakliga diskussionen förhindras och uteblir delvis. Via de sociala medierna sprids osakligheterna fort och okontrollerat. Av läsaren krävs allt mer för att kunna bedöma nyheters tillförlitlighet.

Det behövs såväl kritiskt tänkande som källgranskning. Utan dem är det lätt för den som så önskar att styra opinionen enligt sin agenda.

– Här bär alla ett ansvar. Föräldrar och lärare måste lära de unga att ifrågasätta och tänka efter vad som kan ligga bakom ett uttalande. Media måste tänka vidare än nästa klick, säger Catharina von Schoultz, vice ordförande för SFP i Nyland.

– Politiker och övriga samhällsaktörer bör inte späda på det osakliga debattklimatet ytterligare, utan visa på ansvar genom att föregå med gott och konstruktivt exempel. Målet måste alltid vara att hitta lösningar snarare än att skälla ut den andra. Situationens allvar kräver mer än billigt poängplockande.

Tilläggsuppgifter: Catharina von Schoultz 0400 811588 

Henriksson pitää Soinin sooloilua Puolan suhteen erittäin vakavana

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson katsoo, että ulkoministeri Soinin toiminta horjuttaa vakavasti Suomen EU-politiikan vakiintuneita periaatteita.

Lue edellinen artikkeli

Rantaradan perusparannus priorisoitava uuden pikaratayhteyden sijaan

RKP:n kansanedustajat Thomas Blomqvist ja Anders Adlercreutz ovat erittäin yllättyneitä Liikenneviraston Turun ja Helsingin välistä uutta ratayhteyttä koskevista suunnitelmista.

Lue seuraava artikkeli