Solidaritet behövs i all krishantering

SFP:s nyländska krets vill att medmänsklighet och solidaritet står som grund för beslutsfattande.

Södra Europa och Medelhavet upplever en aldrig skådad ström av mänskor på flykt från olika krigs- och krisområden i Mellanöstern och Afrika. Dessa mänskor behöver Europas hjälp för att ges en chans att leva ett mänskovärdigt liv i framtiden. De behöver både Finlands och finländarnas hjälp.

Greklands ekonomi och samhälle behöver hjälp för att det grekiska folket ska kunna fortsätta leva en dräglig vardag i sitt eget land. Det ligger i hela Europas intresse, även Finlands, att vi hjälper Grekland att komma på fötter igen.

Vi vill fortfarande leva i ett samhälle som är tryggt och där mänskorna bryr sig om varandra. Vi vet att den nordiska välfärden, där vi tar hand om de svagaste och upprätthåller ett jämlikt samhälle, är vår viktigaste konkurrensfaktor även i näringslivet globalt. Det kräver att vi tillsammans ger avkall på något för att vårt finländska samhälle också i fortsättningen ska vara bra för alla som vill bo här.

De politiska beslut som krävs i dagens Finland måste bygga på en tanke om solidaritet mellan mänskor, där ingen individ kan anses mindre värd än någon annan. Inte heller får politiken ställa olika samhällsgrupper mot varandra. Alla måste delta i det gemensamma talkot med en vision om ett samhälle där ingen lämnas utanför.

Svenska folkpartiets nyländska krets vill att medmänsklighet och solidaritet ska stå som grund för beslutsfattande. Detta för att trygga vår egen och våra medmänniskors framtid och det finländska samhällets fortsatta välstånd som en del av ett framgångsrikt Europa.

Henriksson keskusteli Pyhäjoesta Ruotsissa

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson oli perjantaina Keskustapuolueen vieraana Ruotsissa. Hän keskusteli ydinvoimaprojektista myös ydinvoimavastaisen verkoston ”Kärnkraftfritt Bottenviken” edustajien kanssa.

Lue edellinen artikkeli

Rantarataa tulisi kehittää

RKP:n kansanedustajat Anders Adlercreutz ja Thomas Blomqvist vaativat jättämässään kirjallisessa kysymyksessä hallitusta selvittämään rantarataa koskevia suunnitelmiaan.

Lue seuraava artikkeli