Rantarataa tulisi kehittää

RKP:n kansanedustajat Anders Adlercreutz ja Thomas Blomqvist vaativat jättämässään kirjallisessa kysymyksessä hallitusta selvittämään rantarataa koskevia suunnitelmiaan.

Helsingin ja Turun välinen reitti on osaa Euroopan ydinverkkokäytävää, jonka kehittämiseen on varattu noin 26 miljardia euroa EU:n käynnistämän liikenneprojektin puitteissa. Tämän myötä on nostettu esille myös uuden suurnopeusradan rakentaminen Espoo-Lohja-Salo välille. Kansanedustajat katsovat, että investointeja tulisi kohdistaa jo olemassa olevaan infrastruktuuriin, eikä sellaiseen uudisrakentamiseen, jonka hyödyt ovat epäselvät. Liikenneviraston laatiman selvityksen mukaan uusi suurnopeusratahanke Espoo-Lohja-Salo välille maksaisi 1,5 miljardia euroa. Alueen matkustajamäärä jää kuitenkin liian pieneksi, jotta projekti olisi kannattava.

– Suurnopeusradan puolesta ei puhu tarve eikä kannattavuus, sanoo Blomqvist. Näin suurelle ja kalliille uudisrakentamishankkeelle ei löydy kestävää perustetta. Käytettävissä olevia EU-varoja tulisi käyttää olemassa olevan rantaradan kehittämiseen. Rantaradan kehittäminen seuraa myös vuoden 2012 liikennepoliittisen selonteon periaatteita, joiden mukaan olemassa olevaan infrastruktuuriin kohdistuvia panostuksia tulisi suosia uudisrakentamisen sijaan.

– Tuhannet länsiuusmaalaiset matkustavat päivittäin metropolialueelle töihin. Rantarata sitoo koko seudun yhteen, ja se on tärkeä sekä yksityishenkilöille että yrityksille, painottaa Adlercreutz. On tärkeää, että seudulla pystytään tarjoamaan luotettavat, tehokkaat sekä ympäristöystävälliset liikenneyhteydet. Kuntia on jo pitkään kehotettu rakentamaan rantaradan varteen. Se tarkoittaa myös, että valtion on sitouduttava radan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

– Panostamalla rantarataan voitaisiin vähentää myöhästymisien määrää, ja parantaa liikennettä suhteellisen helpoin keinoin, esimerkiksi rakentamalla kaksoisraide. Tämä merkitsisi tärkeää investointia yhteen Etelä-Suomen tärkeimpään liikenneväylään, toteavat Adlercreutz ja Blomqvist.

Solidaritet behövs i all krishantering

SFP:s nyländska krets vill att medmänsklighet och solidaritet står som grund för beslutsfattande.

Lue edellinen artikkeli

Hakkarainen tillåts lägga dimridåer

Anna-Maja Henriksson finner det beklämmande att Hakkarainen tillåts sprida direkta lögner om Åland.

Lue seuraava artikkeli