Strand: Kehityspolitiikan tulee olla keskeisessä roolissa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa

Eduskunnassa on tänään käyty palautekeskustelu valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta. Kansanedustaja Joakim Strand (RKP) korosti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa ulko- ja turvallisuuspolitiikan monipuolisuuden ymmärtämisen tärkeyttä.

– Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on paljon muutakin kuin aseita ja yhteisharjoituksia, vaikka suurvaltojen toiminta valitettavasti on vienyt huomiota enemmän kovan turvallisuuden kysymyksiin. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on kansainvälistä yhteistyötä, jossa osapuolet osaavat katsoa omien rajojensa ja oman aikansa ylitse. Se on vahva viestimme siitä, että Suomi jokaisessa yhteydessä pyrkii edistämään universaaleja ihmisoikeuksia ja puolustamaan oikeusvaltiota, demokratiaa, ja sukupuolten tasa-arvoa, sanoo Strand. 

Strand toteaa myös, että kehityspolitiikalla tulisi olla keskeinen rooli Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

– Suomessa meillä on asiantuntijoita, meillä on yrityksiä, meillä on järjestöä ja valtavaa osaamista, joiden avulla voimme saada aikaan todellista muutosta. Voimme esimerkiksi olla mukana uudistamassa alueiden energiajärjestelmiä ja tällä tavalla vahvistaa vakautta ja kestävää kehitystä. Globaali valtapolitiikka elää ja muuttuu ja juuri siksi Suomen tulee olla luotettava toimija ja yhteistyökumppani, sanoo Strand.

Strand korostaa myös sitä, että turvallisuudesta ei voida puhua korostamatta myös teknologista kehitystä.

– Meillä on edessämme maailma, jossa tekoäly pystyy tuottamaan inhimillistä tekstiä ja käymään miljoonia keskusteluja samanaikaisesti. Väärennettyjä videoita voi olla vaikea tunnistaa aidoista ja luottamus siihen, mitä näemme ja luemme voi romahtaa. Tämä teknologia on yhä helpommin saatavilla ja siksi meidän täytyy tulevaisuudessa keskittyä erityisesti informaatiopuolustukseen, toteaa Strand.

Rehn-Kivi: Vanhusasiainvaltuutetun virka perustetaan– ikäihmisten edunvalvonta toteutuu

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on tänään saanut valmiiksi mietintönsä vanhusasiainvaltuutetusta. Esityksen tavoitteena on luoda itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka seuraa ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista laajasti kaikilla yhteiskuntasektoreilla. Valtuutetun on tarkoitus tuoda havaintojaan ikääntyneiden näkökulmasta yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi (RKP) iloitsee ehdotuksesta.

Lue edellinen artikkeli

Bergqvist: Bayerin jätti-investointi Turkuun hyödyttää koko aluetta

Tiistaina lääkeyhtiö Bayer kertoi, että he suunnittelevat rakentavansa uuden lääketehtaan 250 miljoonalla eurolla Turkuun. Varsinaissuomalainen kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) on erittäin iloinen sijoituspäätöksestä.

Lue seuraava artikkeli