Bergqvist: Bayerin jätti-investointi Turkuun hyödyttää koko aluetta

Tiistaina lääkeyhtiö Bayer kertoi, että he suunnittelevat rakentavansa uuden lääketehtaan 250 miljoonalla eurolla Turkuun. Varsinaissuomalainen kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) on erittäin iloinen sijoituspäätöksestä.

– Turku on Suomen vahvin lääkekehityksenalan alue. Näemme tässä yliopistojen ja yritysten välinen yhteistyön antavan tuloksia. On tärkeä, että luomme puitteet kehitetylle yhteistyölle, jotta voimme houkutella tämäntyyppisiä investointeja Suomeen, Bergqvist sanoo.

Aikaisemmissa lausunnoissaan Bergqvist on korostanut alueiden kehittymisen merkitystä omien vahvuuksiensa avulla ja tarvetta edistää jo olemassa olevaa erityisasiantuntemusta.

– Tämä investointi on merkittävä Turun alueella olevan lääkeklusterin vahvistamiseksi. Koronapandemian aikana tämä luo uskoa tulevaisuuteen ja hyödyttää koko aluetta, Bergqvist sanoo.

Strand: Kehityspolitiikan tulee olla keskeisessä roolissa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa

Eduskunnassa on tänään käyty palautekeskustelu valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta. Kansanedustaja Joakim Strand (RKP) korosti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa ulko- ja turvallisuuspolitiikan monipuolisuuden ymmärtämisen tärkeyttä.

Lue edellinen artikkeli

Biaudet iloitsee RKP:n vahvasta tuloksesta Helsingissä

- Henkilökohtaisella 3131 äänimäärällä ja RKP:n 6,5 % osuudella Helsingissä annetuista äänistä, voimme todellakin kutsua itseämme voittajiksi. Tämä on vahva tulos RKP:lle Helsingissä, ja paras tulos vuoden 1996 jälkeen, Biaudet sanoo.

Lue seuraava artikkeli