Strand: Meidän täytyy keskittyä irtaantumaan venäläisestä energiasta

Eduskunta käsitteli tänään välikysymystä koskien energiamarkkinoiden toimintaa, sähkön hintaa ja hallituksen Fortum-politiikkaa. Kansanedustaja ja tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Joakim Strand (RKP) korosti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossaan kuinka tärkeää on, että Suomi mahdollisimman pian irtaantuu Venäjän energiasta.

– Hallitus on tehnyt merkittäviä investointeja, jotta kaikki suomalaiset voisivat pitää kotinsa lämpimänä talvella sekä luodakseen turvallisuutta arkeen. Sähkön arvonlisäveroa alennetaan joulukuussa väliaikaisesti, tämä on RKP:n kannattama toimenpide. Myös sähkökustannusten verovähennysjärjestelmää suunnitellaan, ja sen lisäksi sähkötukea yksityisiin kotitalouksiin, jotka eivät verovähennystä saa. Tämän lisäksi pitää meidän olla valmiita reagoimaan nopeasti ja ryhtymään lisätoimiin, jos tilanne sitä vaatii, Strand sanoo.

Strand toteaa myös, että katse on suunnattava tulevaisuuteen pitkän tähtäimen ratkaisujen löytämiseksi ottamalla huomioon niin energiamarkkinat kuin myös ilmasto.  

– Hallitus esitteli jo keväällä toimenpidepaketin energiainvestointien nopeuttamiseksi ja fossiilisten polttoaineiden luopumiseksi. Vain panostamalla määrätietoisesti tutkimukseen ja kehitykseen voimme löytää kestävän tien eteenpäin. Se merkitsee suuria mahdollisuuksia yrityselämällemme ja työmarkkinoillemme, Strand sanoo.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä on tyytyväinen päätökseen nopeuttaa vihreään siirtymän liittyvien lupaprosessien käsittelyaikaa ja valitusten käsittelyä hallinto-oikeudessa. Lisäksi Inkooseen suunniteltu LNG-terminaali tulee olemaan tärkeä energianlähde suomalaiselle teollisuudelle.

– Uudet tuulivoimahankkeet ja vedyn käyttöhankkeet ovat erittäin tärkeitä tulevaisuuden ratkaisuja ajatellen, ja ne tulisi käynnistää mahdollisimman pian, Strand toteaa.

Strand uskoo, että Suomella ja suomalaisilla yrityksillä on hyvät mahdollisuudet auttaa muita maita energiasiirtymässä – samalla kun luodaan uusia työpaikkoja tänne kotimaahan. Sekä talous- että tulevaisuusvaliokunta ovat useaan otteeseen korostaneet, että Suomen tulee määrätietoisesti pyrkiä johtavaan rooliin työssä kestävän tulevaisuuden puolesta, jotta energia- ja ympäristöteknologian avulla voidaan kehittää suunnittelu-, kehitys-, tutkimus- ja liiketoimintaosaamista järjestelmätasolla.

 

Rehn-Kivi: Vihdoinkin vammaispalvelulaki uudistetaan!

Eduskunnassa on tänään käyty lähetekeskustelu vammaispalvelulain uudistamisesta. Kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, Veronica Rehn-Kivi (RKP) on erittäin tyytyväinen, että lain käsittely vihdoin alkaa eduskunnassa.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz välikysymyksestä: Paluuta energiariippuvuuteen Venäjästä ei ole

Eduskunta käsitteli tänään Perussumalaisten, Kristillisdemokraattien ja Liike Nytin välikysymystä koskien energiamarkkinoiden toimintaa, sähkön hintaa ja hallituksen Fortum-politiikkaa.

Lue seuraava artikkeli