Sven Jerkku: Kör inte ner det inhemska jordbruket!

SFP i Österbotten uppmanar alla samhällssektorer i Finland att visa stöd och solidaritet för jordbruket och inhemska livsmedel.

Svenska folkpartiet i Österbotten anser att den jordbrukspolitik regeringen nu för, är farlig och kortsiktig. Verksamheten på 50 000 jordbrukslägenheter som sysselsätter idag över 300 000 personer och utgör basen för livsmedelsförsörjning i Finland är i fara.

– De föreslagna åtgärderna från regeringen eller snarare bristen på åtgärder, riskerar att det finländska jordbruket går i konkurs. Den inhemska livsmedelsproduktionen ska värdesättas, inte köras ner. Vi får inte glömma att en framgångsrik landsbygd har även ett framgångsrikt lantbruk. Ett sunt och livskraftigt jordbruk är även ett mycket viktigt grund för Finlands självförsörjning. SFP i Österbotten anser därför att det är särskilt viktigt att vi som parti deltar i interpellationen om regeringens jordbrukspolitik, säger kretsordförande Sven Jerkku.

Jordbrukare  förknippas med sammanhållning, samhörighet och solidaritet. SFP i Österbotten uppmanar alla samhällssektorer i Finland att visa stöd och solidaritet för jordbruket och inhemska livsmedel.

-Tillgången  till  inhemska  livsmedel  kan endast tryggas genom att skapa förutsättningar  för lönsamt inhemskt jordbruk. Det gör inte dagens regering, avslutar Sven Jerkku.

 

Torvalds selvittää Panama-papereita

Euroopan parlamentti on päättänyt asettaa selvityskomitean tarkastelemaan niin kutsuttujen ”Panamapapereiden” veropaosta tekemiä paljastuksia.

Lue edellinen artikkeli

Nylander ja Biaudet: Tarvitsemme perhepoliittisen kokonaisuudistuksen

RKP:n kansanedustajat Mikaela Nylander ja Eva Biaudet haluavat parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla tekemällä perhepoliittisen kokonaisuudistuksen. Samalla turvattaisiin laadukas varhaiskasvatus kaikille lapsille.

Lue seuraava artikkeli