Svidande domänförlust för svensk service

Den tingsrättsreform regeringen genomför innebär en svidande domänförlust för svensk service genom att de tingsrätter som bäst kan garantera svenskspråkig service nedgraderas eller försvinner, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

Justitieminister Jari Lindström påpekar att regeringen samtidigt vill att tillgången till svenskspråkig service ska tryggas.

– Varför använder sig då regeringen av Bemböletaktik genom att nedgradera de flesta av de tingsrätter som fungerar på genuint tvåspråkiga orter? Det bästa sättet att trygga tillgången till svensk service skulle ha varit att satsa på tingsrätterna i Borgå och Raseborg istället för att göra dem till enbart sammanträdesplatser utan kansli och övriga funktioner. Dessutom dras sammanträdesplatsen i Jakobstad in, säger Nylander.

– Erfarenheterna från reformen av nödcentralerna visar att det är betydligt svårare att rekrytera personal som också behärskar svenska utanför de genuint tvåspråkiga orterna. Varför vill man nu upprepa misstaget?

Helt oacceptabelt ur språklig synvinkel

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson är bestört över justitieminister Jari Lindströms förslag att skära ner antalet tingsrätter från nuvarande 27 till 20.

Lue edellinen artikkeli

Anders Walls ställer inte upp för omval

Svenska folkpartiet i Nylands ordförande Anders Walls kommer inte att ställa sig till förfogande som ordförande för SFP i Nyland.

Lue seuraava artikkeli