Helt oacceptabelt ur språklig synvinkel

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson är bestört över justitieminister Jari Lindströms förslag att skära ner antalet tingsrätter från nuvarande 27 till 20.

Förslaget skulle bland annat innebära en nedläggning av tingsrätterna i Borgå, Raseborg och Karleby samt tingsplatserna i Jakobstad, Kristinestad och Kimito. Dessutom ändrar majoritetsspråket vid Österbottens tingsrätt från svenska till finska. Detta betyder att det inte längre finns en tingsrätt med svenska som majoritetsspråk på fastlandet.

– Med tanke på förverkligandet av de språkliga rättigheterna är förslaget helt oacceptabelt. Förslaget slår otroligt hårt mot hela Svenskfinland. I komplicerade juridiska frågor är det särskilt viktigt att kunna garantera medborgarna service på deras modersmål. Jag undrar om man verkligen bedömt de språkliga konsekvenserna ordentligt, säger Henriksson.

– Reformen är ett hårt slag mot de tvåspråkiga tingsrätterna vi har. Ju mindre den svenskspråkiga befolkningens relativa andel blir, desto svårare kommer det att vara att trygga rätten till rättegångar på modersmålet. Vi talar om en fundamentalt viktig grundprincip och medborgarnas likhet inför lagen, tillägger Henriksson.

Henriksson oroar sig också för de förlängda avstånden till tingsplatserna.

– Den centerledda regeringens centraliseringspolitik tycks bara fortsätta. Det verkar inte beröra centern att landskapet Mellersta Österbotten nu blir utan egen tingsrätt. Om alla dessa tingsrätter läggs ner blir avståndet till närmaste tingsrätt allt längre för den enskilde medborgaren. Det gör att medborgarna sätts i olika ställning på grund av var de bor, säger Henriksson.

Henriksson är heller inte övertygad att de planerade tingsrättsnedläggningarna är ekonomiskt hållbara.

– De inbesparingar som nedläggningen av sju tingsrätter och 23 andra verksamhetsställen medför är en pipa snus då det kommer till att få vår statsekonomi på räls, samtidigt som förslaget slår mycket hårt mot vårt rättsväsende. Det är bra att komma ihåg att antalet tingsrätter minskades från 51 till 27 så sent som år 2010, det vill säga för bara 6 år sedan, säger Anna-Maja Henriksson.

– Sedan anser jag nog också att det är synnerligen kortsiktig fastighetspolitik av staten att först satsa stora pengar till exempel i Jakobstad för att bygga ett nytt fint ämbetshus med en ändamålsenlig och modern tingssal för att bara några år senare avskaffa tingsplatsen, säger Henriksson.

– Sånt borde bara inte få hända. Självfallet behöver Jakobstadsregionen med sina nästan 50 000 invånare en egen tingsplats.

RKP peräänkuuluttaa arvojohtajuutta

Suomi tarvitsee nyt vahvaa arvojohtajuutta ja selkeitä kannanottoja. Selkeiden viestien puute vahingoittaa Suomen kansainvälistä mainetta ja huonontaa uskottavuuttamme EU:n tulevaisuutta koskevissa keskusteluissa.

Lue edellinen artikkeli

Svidande domänförlust för svensk service

Den tingsrättsreform regeringen genomför innebär en svidande domänförlust för svensk service genom att de tingsrätter som bäst kan garantera svenskspråkig service nedgraderas eller försvinner, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

Lue seuraava artikkeli