Toisen asteen koulutuksen tulee olla maksuton

Koulutuksen eriarvoisuus on kasvava ongelma. Kodin sosioekonominen tausta vaikuttaa yhä enemmän lasten koulunkäyntiin ja tämä kehitys on pysäytettävä nyt.

– Kenenkään ei pidä joutua keskeyttämään opintojaan taloudellisista syistä, mikä pahimmillaan saattaa johtaa syrjäytymiseen. Koulutuksen tulee olla myös tulevaisuudessa Suomen valttikortti ja kaikilla pitää olla mahdollisuus kouluttautua. RKP haluaa, että kaikissa lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa olevilla nuorilla on oikeus ilmaiseen oppimateriaaliin, RKP:n puheenjohtaja ja kansanedustaja Anna-Maja Henriksson sanoo.

Viimeisten vuosien aikana valtio ja kunnat ovat useita kertoja supistaneet koulutusmäärärahojaan. Tämä trendi on pysäytettävä.

– Lukion tulee tulevaisuudessakin tarjota laajaa ja yleissivistävää koulutusta. Ammatillinen koulutus antaa hyvät ammattitaidot ja koulutus mahdollistaa myös siirtymisen kolmannelle asteelle. Kaikille lapsille tulisi taustasta riippumatta taata laadukas koulutus ja laadukkaat opetusmateriaalit, kansanedustaja Mikaela Nylander sanoo.

– Ilmainen toisen asteen koulutus ei tarkoita sitä, että kaikki ongelmat olisivat ratkaistuja. Tarvitsemme lisää panostuksia opinto-ohjaukseen, oppilashuoltoon ja koulutuksen sisältöön. Kaikilla nuorilla on oikeus riittävään lähiopetukseen, Nylander sanoo.

Rehn-Kivi: Vanhustenhoidon lisäpanostukset kohdistettava henkilöstöön

Vaalikauden viimeinen lisätalousarvio on tänään ollut eduskunnan keskusteltavana. Lisätalousarviossa esitetään lisämäärärahaa vanhustenhoitoon ja erityisesti sen valvontaan.

Lue edellinen artikkeli

RKP haluaa vähentää lapsiköyhyyttä ja ehkäistä nuorten syrjäytymistä

Nuoren ihmisen syrjäytyminen on tragedia nuorelle itselle ja miljoonaluokan kustannus yhteiskunnalle. Jokainen syrjäytynyt nuori on yksi liikaa, siksi RKP haluaa nähdä erilaisia, sekä välittömiä että pidemmän aikavälin toimenpiteitä. Lähtökohtana pitää olla, että kukaan ei jää ulkopuolelle.

Lue seuraava artikkeli