Toisen asteen koulutuksen on oltava maksuton. Ammattikoulutuksen tulee antaa hyvät valmiudet ammattiin ja sen on vastattava työmarkkinoiden tarpeisiin. Yhteistyötä työelämän kanssa täytyy vielä kehittää, jotta turvataan nuorison harjoittelupaikat ja mahdollisuudet oppisopimuksiin. Työelämän muuttuessa nopeaan tahtiin on ratkaisevaa, että myös aikuisena voi jatkaa opintoja ja kouluttautua ammattiin aikuisena.
Kaikkien opiskelijoiden oikeus riittävään lähiopetukseen tulee turvata ammattioppilaitoksissa ja lukiossa.

Joel Sundström

Poliittinen asiantuntija

Yhteystiedot »

RKP haluaa vähentää lapsiköyhyyttä ja ehkäistä nuorten syrjäytymistä

Nuoren ihmisen syrjäytyminen on tragedia nuorelle itselle ja miljoonaluokan kustannus yhteiskunnalle. Jokainen syrjäytynyt nuori on yksi liikaa, siksi RKP haluaa nähdä erilaisia, sekä välittömiä että pidemmän aikavälin toimenpiteitä. Lähtökohtana pitää olla, että kukaan ei jää ulkopuolelle.