Torvalds: Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta äänestää ilmastolaista

Tänään ja huomenna perjantaina Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta äänestää EU:n uudesta ilmastolaista.
– Olemme tehneet kovasti työtä kunnianhimoisen kompromissin eteen, joka antaa vahvan signaalin tulevia neuvotteluja ajatellen, sanoo europarlamentaarikko Nils Torvalds.

Nils Torvalds korostaa nimenomaan kompromissin aikaansaamista, joka pitää läpi koko neuvotteluprosessin.

– Jotkut haluavat päästä helpolla ja heittävät lukuja ilmaan välittämättä siitä, mihin loppupäässä päädymme tässä erittäin tärkeässä ratkaisussa.

Ympäristövaliokunta päättää torstain äänestyksessä, mistä lopullisesta ilmastolakiehdotuksesta perjantaina äänestään.

Liberaalin Renew Europe – ryhmän koordinaattorina ympäristövaliokunnassa toimiva Nils Torvalds sanoo, että ryhmä on pyrkinyt kunnianhimoiseen mutta samalla laaja-alaiseen kompromissiin.

– Haluamme muun muassa, että ilmastolaki sitoo kaikki 27 jäsenvaltiota, eikä vain EU:ta kokonaisuutena, saavuttamaan ilmastoneutraaliuuden vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi haluamme, että lakiin sisällytetään hiilibudjetti, joka varmistaa Pariisin sopimuksen mukaisten velvoitteidemme noudattamisen ja antaa yrityksille riittävän selkeän kuvan vaatimuksista.

Ympäristövaliokunnassa ovat komission alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna kunnianhimoisemman ilmastolain puolesta puhujat ehdottaneet itsenäisen eurooppalaisen ilmastomuutospaneelin perustamista.  Ympäristövaliokunta ehdottaa myös fossiilisten energialähteiden tukien kieltämistä jo vuodesta 2025 alkaen.

Miten paljon EU-maiden on vähennettävä hiilidioksidipäästöjään vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä, kuuluu ilmastolakiprosessin keskustelunalaisimpiin kysymyksiin. Torvalds sanoo pitävänsä tärkeänä, että Euroopan parlamentti pitää kiinni kunnianhimoisesta tavoitteesta.

– Tiedämme, että useat jäsenvaltiot vastustavat komission odotettua 55 prosentin ehdotusta. Siksi Euroopan parlamentin on lähetettävä vahva viesti siitä, että eurooppalaiset äänestäjät vaativat kunnianhimoisempaa ilmastolakia.

Ympäristövaliokunnan täsmällinen ehdotus ilmastolaista selviää perjantaina.

Tämän jälkeen Euroopan parlamentti äänestää ehdotuksesta täysistunnossa. Sen jälkeen parlamentti aloittaa niin kutsutut trialogineuvottelut komission ja neuvoston kanssa.

– Toivottavasti  ilmastolaki astuisi voimaan jo ennen vuoden vaihdetta, Nils Torvalds sanoo.

Biaudet EU:n elpymispaketista: Tärkeä myös suomalaisten työpaikkojen kannalta

EU:n elpymispaketti on ainutkertainen ratkaisu hyvin poikkeuksellisessa maailmantilanteessa. Kansanedustaja Eva Biaudet (RKP) painottaa paketin suurta merkitystä Suomen vientivetoiselle taloudelle ja koko unionille.

Lue edellinen artikkeli

Wickström: Koulutusseteli syrjäytymisen ehkäisemiseksi

- Kaikilla nuorilla tulisi olla hyvät edellytykset päästä opiskelemaan ja työelämään. Näin sanoi RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickström kun hän osallistui Suomen nuorisoalan kattojärjestön Allianssin perjantain keskusteluun nuorten syrjäytymisestä koronakriisin aikana.

Lue seuraava artikkeli