Torvalds: Suomalaisen bioenergian tulevaisuudennäkymät ovat hyvät tämän päätöksen myötä

Uusiutuvan energian direktiivin ns. kolmikantaneuvottelujen noin kuukausi sitten tulleesta lopputulema hyväksyttiin tänään Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnassa. Seuraava askel on täysistunnon hyväksyntä Strasbourgissa syksyllä.

– Lopputulema, joka alustavasti hyväksyttiin neuvotteluissa ja nyt sai hyväksynnän valiokunnassa, on tarpeeksi korkea tavoitetaso. Vaikka me Suomessa osaamme uusiutuvan energian käytön suhteellisen hyvin, emme käytä sitä tarpeeksi eurooppalaisella ja globaalisella tasolla. Siksi ensisijaisesti ilmasto on kiitollinen tästä lopputuloksesta. EU:lla tulee olemaan tiukemmat säännöt ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, kun tämä direktiivi tulee voimaan, sanoo Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP/ALDE)

Vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energian osuus EU:ssa käytettävästä energiasta on 32 prosenttia. Lämmöntuotannon osalta jäsenmaiden on pakko pyrkiä lisäämään prosenttiosuutta 1,3 prosenttiyksikköä vuodessa. Tuontipalmuöljyn käytön lopettamisprosessi alkaa ja suomalaisesta metsästä tuleva energia nähdään edelleen uusiutuvana energiana direktiivin myötä.

-Suomessa me tuotamme onneksi uusiutuvaa energiaa suhteellisen korkealle tasolle, joten on tietenkin tärkeää varmistaa tämän energiasektorin toimintaedellytykset. Tästä syystä 32 prosentin tavoitetaso näyttää myös suhteellisen alhaiselta suomalaisin silmin, mutta on tärkeää muistaa, että Etelä- ja Itä-Euroopassa vastaava luku voi olla noin viisi prosenttia tällä hetkellä. Pitkällä aikavälillä ilmasto on näin ollen suurin hyötyjä, sanoo Torvalds.

Det råder skriande brist på utbildade audionomer

Man beräknar att ca 15 % eller 750 000 – 800 000 personer av Finlands befolkning har en hörselskada. Dessutom åldras Finlands befolkning hela tiden.

Lue edellinen artikkeli

Anna-Maja Henrikssonin arvopuhe Suomiareenalla

Det går inte en dag utan att jag tänker på vad friheten betyder. För vårt land, för oss som individer, för vårt samhälle.

Lue seuraava artikkeli