Torvalds: Voimme osoittaa solidaarisuutta ilman eurobondeja

Eurooppalaista solidaarisuutta tarvitaan talouden tasapainottamiseen koronapandemian jälkeen. Uusien niin sanottujen eurobondien kokeilu tuskin kuitenkaan on oikea tapa tämän toteuttamiseen, sanoo Europarlamentaarikko Nils Torvalds (SFP/Renew) ennen parlamentin ylimääräistä täysistuntoa 16. huhtikuuta.

Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät valmistelevat tällä hetkellä ylimääräistä täysistuntoa. Liberaali- ryhmän Renew Europen laatima koronakriisin toimenpiteisiin liittyvän päätöslauselman odotetaan toimivan pohjana parlamentin päätöksille. Nils Torvalds, joka toimii Renew Europe ryhmän ympäristövaliokunnan koordinaattorina näkee, että lauselmalla voidaan päästä toimivaan ja vastuulliseen ratkaisuun.

– Tähän erittäin vakavaan tilanteeseen suunniteltu suuri toimenpidepaketti vaatii paljon kompromisseja. Uskon kuitenkin, että voimme esittää parlamentille kohtuullisen hyvän ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman.

Renew Europen laatiman päätöslauselman mukaan EU ryhtyy useisiin välittömiin toimenpiteisiin tukeakseen jäsenvaltioiden terveys- ja sairaanhoitoresursseja meneillään olevassa kriisissä.

Lisäksi Renew ehdottaa, että parlamentti päättää suuresta taloudellisesta apupaketista odotetun taantuman vaikutusten lievittämiseksi.

– Nils Torvalds sanoo, että etenkin haavoittuvassa asemassa oleville eurooppalaisille pienyrityksille tarvitaan nopeita ja kattavia tukitoimia.

Hän korostaa, että tällaiset tukitoimet, jotka rahoitetaan muun muassa EU:n budjettia kasvattamalla, vaativat eurooppalaista solidaarisuutta. Samalla hän painottaa, että solidaarisuus ilmaistaan parhaiten todistettujen ja olemassa olevien välineiden avulla.

– Rikkaimpien jäsenvaltioiden on kannettava vastuunsa ja maksettava eniten nykyisessä tilanteessa. Niin sanotut eurobondit, joiden avulla kaikki euroalueen maat voisivat hyötyä lähinnä Saksan hyvästä luottoluokituksesta, avaavat joukon vaikeita tilanteita, joita en usko, että eurobondien kannattajat ovat pohtineet riittävästi.

– Lisäksi on epätodennäköistä, että obligaatioita olisi mahdollista laskea liikkeelle ja myydä sillä nopeudella mitä kriisi vaatisi, Nils Torvalds sanoo.

Koronakriisin tässä vaiheessa Renew Europe ja ympäristövaliokunta keskittyvät nopeisiin toimenpiteisiin viruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja kuolemantapausten minimoimiseksi jäsenvaltioissa.

Nils Torvalds huomauttaa, että ryhmän ja valiokunnan kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ovat kuitenkin edelleen voimassa.

– Koronakriisi on myös asettanut paineita EU:n vihreän kehityksen ja ilmastolakiin liittyvään työhön. Haluan painottaa, että EU:n tavoite olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä on lyöty lukkoon ja kriisi ei anna mitään syytää poiketa tästä tavoitteesta.

Blomqvist: Pohjoismaista yhteistyötä myös Covid-19-kriisin aikana

Hallitus päätti tänään jatkaa tilapäistä rajavalvontaa Ruotsin, Norjan ja Suomen välillä sekä liikenteen rajoittamista. Jatkossa sallitaan edelleen välttämätön pendelöinti ja kaikki Suomeen saapuvien on noudatettava Suomen terveysviranomaisten ohjeistuksia. Tämä on välttämätöntä tartuntariskin vähentämiseksi, jotta terveydenhuoltokapasiteetti riittää Pohjois-Suomessa.

Lue edellinen artikkeli

Strand: Tulevaisuusselvitykset antavat toivoa

Tulevaisuusvaliokunta käynnistää kolme koronapandemiaan liittyvää selvityshanketta. Selvityshankkeissa arvioidaan muun muassa mitkä teknologiat on osoittautunut kaikkein tärkeimmiksi pandemian torjunnassa, miten hyvin ennakointijärjestelmämme kykeni havaitsemaan koronapandemian ja miten ennakointitietoon reagoitiin. Valiokunta on myös käynnistänyt monialaisen asiantuntijakuulemisen koronapandemian seurauksista yhteiskunnan eri osa-alueilla

Lue seuraava artikkeli