Strand: Tulevaisuusselvitykset antavat toivoa

Tulevaisuusvaliokunta käynnistää kolme koronapandemiaan liittyvää selvityshanketta. Selvityshankkeissa arvioidaan muun muassa mitkä teknologiat on osoittautunut kaikkein tärkeimmiksi pandemian torjunnassa, miten hyvin ennakointijärjestelmämme kykeni havaitsemaan koronapandemian ja miten ennakointitietoon reagoitiin. Valiokunta on myös käynnistänyt monialaisen asiantuntijakuulemisen koronapandemian seurauksista yhteiskunnan eri osa-alueilla

Pandemian seurauksia analysoivien hankkeiden lisäksi tulevaisuusvaliokunta on vahvistanut tulevan vaalikauden painopistealueet. Hankkeissa selvitetään muun muassa millä teknologioilla YK:n kestävän kehityksen Agenda2030 -toimintaohjelman 17 tavoitetta voi toteuttaa parhaiten, teknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä sekä digitaalisen liiketoiminnan kansainvälisiä ekosysteemejä. Tulevaisuusvaliokunta on päättänyt järjestää tällä vaalikaudella myös tulevaisuusvaliokuntien maailmankokouksen, johon kutsutaan tulevaisuusvaliokunnan vastinvaliokunnat eripuolelta maailmaa.

– Vaikka teemmekin kaikki nyt töitä akuutin terveyskriisin parissa täytyy meidän kuitenkin katsoa eteenpäin ja analysoida, sekä tarttua tulevaisuuden tuomiin mahdollisuuksiin. Meidän on pidettävä huoli siitä, että kaikki suomalaiset voisivat niin nopeasti kuin mahdollista palata hyvään ja turvalliseen arkielämään mielenkiintoisine kehitysmahdollisuuksineen, sanoo eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Joakim Strand (RKP).

– Niin yksittäiset ihmiset, yritykset kuin kunnat tarvitsevat akuutisti erilaisia suoria tukia. Tuet tulee tietenkin järjestää. Meidän täytyy kuitenkin samalla ajatella pidemmälle. Radikaalin uudenlaisen julkisen ja yksityisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan välisen yhteistyön avulla meillä on kaikki mahdollisuudet luoda myös uusia työpaikkoja nykyisille ja tuleville sukupolville samalla kun voimme lyhentää niitä lainoja, joita muun muassa koronakriisi on aiheuttanut, Strand jatkaa. 

Torvalds: Voimme osoittaa solidaarisuutta ilman eurobondeja

Eurooppalaista solidaarisuutta tarvitaan talouden tasapainottamiseen koronapandemian jälkeen. Uusien niin sanottujen eurobondien kokeilu tuskin kuitenkaan on oikea tapa tämän toteuttamiseen, sanoo Europarlamentaarikko Nils Torvalds (SFP/Renew) ennen parlamentin ylimääräistä täysistuntoa 16. huhtikuuta.

Lue edellinen artikkeli

RKP:n ministerit: Hallitus kantaa vastuuta Suomesta

Hallitus on tänään päättänyt julkisen talouden suunnitelman kehyksistä sekä korona-pandemiaan keskittyvästä toisesta lisätalousarviosta. RKP:n ministerit oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist pitävät lisätalousarviota ja kehystä poikkeuksellisina. Niillä pyritään pelastamaan yritykset ja hyvinvointivaltio sekä tukemaan Suomea matkalla ulos kriisistä.

Lue seuraava artikkeli