Torvalds: Ympäristövaliokunnalta kunnianhimoinen kompromissi ilmastolaista

Perjantain historiallisella ilmastolakia koskevalla päätöksellä Euroopan parlamentin
ympäristövaliokunta lähettää vahvan viestin sekä komissiolle että jäsenmaille.

– Olemme onnistuneet pääsemään sekä laajaan että kunnianhimoiseen kompromissiin. Nyt on saatava vakuuttuneiksi ne, jotka vielä epäilevät, sanoo europarlamentaarikko Nils Torvalds

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta hyväksyi perjantaina äänin 46 –18 valiokunnan lisäyksen EU:n komission ehdotukseen uudeksi ilmastolaiksi.

Laajan kompromissin mukaan uusi ilmastolaki sitoo kaikki 27 EU-jäsenmaata ilmastoneutraaleiksi vuoteen 2050 mennessä. Komission alkuperäisen ehdotuksen tarkoituksena oli sitoa EU kokonaisuudessaan samaan tavoitteeseen.

– Uusien lisäysten avulla varmistamme, että kaikki jäsenmaat ottavat vastuun ilmastosta, Nils Torvalds sanoo.

Ympäristövaliokunnan lisäyksestä näkyy myös uusi niin sanottu kasvihuonekaasubudjetti.

– Tällainen budjetti on tärkeä väline sen varmistamiseksi, että noudatamme Pariisin sopimuksen mukaisia ilmaston lämpenemisen rajoittamista koskevia sitoumuksiamme. Budjetti antaa yrityksille myös riittävän selkeyden, jotta ne voivat toteuttaa ne suuret investoinnit, joita tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, Nils Torvalds sanoo.

Ilmastolain mukaan kaikki EU:n jäsenmaat ovat siten ilmastoneutraaleja vuoteen 2050 mennessä.

Yksi keskeinen asia valiokunnassa käydyissä neuvotteluissa on ollut se, kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä – vuoden 1990 tasosta laskettuna – on vähennetty kymmenen vuoden kuluttua, eli vuoteen 2030 mennessä.

– Onnistuimme ympäristövaliokunnassa kokoamaan enemmistön, jotta päästöt tulisi vähentyä 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tämä on erittäin merkittävä edistysaskel EU:n nykyisestä 40 prosentin tavoitteesta, ja se lähettää vahvan viestin sekä komissiolle että jäsenvaltioille, sanoo Nils Torvalds.

Nils Torvalds korostaa, että perjantain päätöksen jälkeen on vielä paljon tehtävää.

– Liberaali Renew Europe – ryhmän pääneuvottelijana tavoitteenani on aina ollut löytää kunnianhimoinen kompromissi, myös jatkoneuvotteluja ajatellen. Lähinnä meidän on saatava useammat vakuuttuneiksi siitä, että nämä kunnianhimoiset lisäykset, joita eurooppalaiset äänestäjät ovat peräänkuuluttaneet, olisi hyväksyttävä täysistunnossa ja sitten seuraavissa neuvotteluissa jäsenmaiden kanssa.

Wickström: Koulutusseteli syrjäytymisen ehkäisemiseksi

- Kaikilla nuorilla tulisi olla hyvät edellytykset päästä opiskelemaan ja työelämään. Näin sanoi RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickström kun hän osallistui Suomen nuorisoalan kattojärjestön Allianssin perjantain keskusteluun nuorten syrjäytymisestä koronakriisin aikana.

Lue edellinen artikkeli

Blomqvist: Translain uudistaminen on edettävä!

Tänään järjestetään Helsingin Pride-kulkue. Tänä vuonna kulkue järjestetään poikkeuksellisesti verkossa.

Lue seuraava artikkeli