Trovärdigheten krävde detta rambeslut

– Nedskärningen i barnbidraget är det som smärtar mest

– Nedskärningen i barnbidraget är det som smärtar mest, men vi visste att balanseringen av ekonomin kräver åtgärder som känns hos alla samhällsgrupper. Att ensamförsörjartillägget inte rörs när det gäller barnbidraget visar att regeringen sökt socialt rättvisa lösningar. Det säger gruppordförande Mikaela Nylander (SFP) i en färsk kommentar efter att regeringen sent på tisdagen har enats om budgetramarna.

Att barnbidragen inte har varit förmål för nedskärningar sedan krisen i början av 1990-talet visar hur allvarligt det ekonomiska läget nu är.

– Mot bakgrunden av att det sociala har beaktats i detta kärva läge är jag förvånad att Vänsterförbundet bestämde att lämna regeringen, säger Nylander. Åtgärdspaketet med skattehöjningar nästa år på 700 miljoner och utgiftsnedskärningar på 900 miljoner euro betyder att skuldsättningen avstannar år 2015-2016.

– Vår ekonomiska trovärdighet krävde dessa svåra beslut. Jag tror att de flesta förstår att ansvaret för kommande generationer gör det nödvändigt att vi bryter skuldspiralen, säger Nylander. Hon ser det som ett styrkeprov av regeringen att även i detta svåra läge beakta svaga grupper i samhället.

Utkomststödet indexjusteras fullt ut. Indexjusteringen på de övriga socialbidragen fryses inte helt, utan höjs med samma återhållsamma 0,4 procent som lönerna på arbetsmarknaden.

– Att vår ministergrupp lyckades undanröja det hårda tryck som fanns att fastighetsbeskatta skogsmark ser jag som en viktig politisk framgång, säger Nylander.

Viktiga markeringar var att inte höja vare sig inkomstskatten eller momsen. Att ramöverenskommelsen innehåller en offensiv satsning på 300 miljoner på ett tillväxtpaket välkomnas av Svenska riksdagsgruppens ordförande.

– Det betyder tillväxtpotential på cleantec-företag och bioekonomi, samt tilläggssatsningar på produktutveckling och forskning. Vi behöver nu mer än något annat tillväxt och sysselsättning, säger Nylander.

Samförstånd om beredning av social- och hälsovården

Svenska folkpartiets ordförande Carl Haglund välkomnar regeringens och oppositionens samförstånd om en parlamentarisk beredning av social- och hälsovården.

Lue edellinen artikkeli

Regeringen bär ansvar

Svåra nedskärningar och skattehöjningar är nödvändiga för att rädda välfärdssamhället.

Lue seuraava artikkeli