Regeringen bär ansvar

Svåra nedskärningar och skattehöjningar är nödvändiga för att rädda välfärdssamhället.

Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister, Carl Haglund är nöjd med att regeringen fattat beslut om en ambitiös helhet för att råda bot på de dåliga offentliga finanserna i vårt land. Samtidigt beklagar Haglund vänsterförbundets utträde ur regeringen.

– Det är inte lätt att göra vare sig nedskärningar eller skattehöjningar. Helheten som under ramperioden sänker underskottet med 2,7 miljarder, är nödvändig för att rädda välfärdsamhället på sikt. Vi kan inte fortsätta leva på skuld och den vägen sätta våra barns och barnbarns rätt till välfärd på spel. Finlands svåra situation blir inte bättre av att man som vänsterförbundet kastar in handduken. Vi måste bryta vår skuldsättning, och för att lyckas med det krävs svåra beslut. Det är nu som partiernas ryggrad och ansvarskänsla kommer upp till bevis, säger Haglund och SFP:s vice ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Henriksson poängterar att det hela tiden varit viktigt för SFP att vi inte försämrar situationen för de som har det allra svårast.

– Nu drabbas inte ensamförsörjarna av minskningar i barnbidraget och utkomststödet berörs inte heller av nedskärningar i indexförhöjningen. Vi kunde också undvika en sänkning av studiestödet. Samtidigt är det naturligtvis så att de allra flesta människor i vårt land berörs av de här besluten och att sänka barnbidraget har inte varit lätt, säger Henriksson.

Haglund gläds också över regeringens strukturella åtgärder för att bland annat höja försörjningsgraden konkretiseras. Tack vare reformerna blev andelen direkta nedskärningar och skattehöjningar mindre. Enligt Haglund är det bra att skattehöjningarnas andel av anpassningen blev fyrtio procent av helheten. Vi kan inte riskera den inhemska köpkraften och tillväxten med för stora skattehöjningar.

En ytterligare åtgärd som man kommer att ta till är att sälja bort delar av statens egendom. Försäljningen beräknas ge cirka två miljarder euro. Av dessa ska 1,5 miljarder användas för att avkorta statsskulden och en del används på tillväxtsatsningar.

– Helheten vi kommit fram till är ansvarsbärande och trovärdig. I ärlighetens namn ska vi också säga att här ingår så väl inbesparingar som skattehöjningar som många av oss hade velat undvika. I denna situation står dock Finlands framtid på spel och därför är besluten ändå nödvändiga, säger Haglund.

Trovärdigheten krävde detta rambeslut

- Nedskärningen i barnbidraget är det som smärtar mest

Lue edellinen artikkeli

RKP: hallitus voi jatkaa

RKP:n puoluehallitus käsitteli vasemmistoliiton lähtöä hallituksesta ja kehysriihen tulosta.

Lue seuraava artikkeli