Vägkarta för nationalspråksstrategin behövs

Uppföljningen av nationalspråksstrategin bör fortsätta aktivt under nästa regeringsperiod, säger justitieminister och SFP:s vice ordförande Anna-Maja Henriksson.

− Främjandet av båda nationalspråken är en kontinuerlig process. Nationalspråksstrategins långsiktiga målsättningar behöver därför en fortsatt handlingsplan, eller en vägkarta om vi vill kalla det så. Arbetet med nationalspråksstrategin har inte enbart åtgärdat brister, utan även uppdagat brister, när det gäller tillämpningen av språklagen, säger Anna-Maja Henriksson.

− Nästa regeringsperiod kommer sannolikt att präglas av stora reformer. Förutom en eventuell social- och hälsovårdsreform, kommer statens central- och regionalförvaltning högst antagligen att reformeras. Det har under de senaste åren visat sig att det just i samband med förvaltningsreformer är synnerligen viktigt att beakta reformförslagens konsekvenser ur en språklig synvinkel. Ett exempel på detta är fallet Karleby i samband med regionförvaltningsreformen. Nästa regeringsperiod kommer därför att kräva stark bevakning av de språkliga rättigheterna i allt reformarbete. Reformerna får inte leda till att svenska som levande språk enbart förpassas till familjerna och skolorna, betonar minister Henriksson.

Minister Henriksson talade idag vid Folktingets diskussionstillfälle. Även president Martti Ahtisaari deltog i evenemanget. Statsrådet godkände Finlands genom tiderna första nationalspråksstrategi i december 2012. Justitieminister Anna-Maja Henriksson var vice ordförande i nationalspråkstrategins styrgrupp, som leddes av dåvarande statsminister Jyrki Katainen.

SFP:s nya arbetslivsprogram

Arbetslivet förändras snabbt och regelverket hänger inte med i utvecklingen

Lue edellinen artikkeli

Kultur ska vara tillgängligt och fritt, konst ska inte vara lyx för fåtal

SFP presenterade sitt nya kulturpolitiska program

Lue seuraava artikkeli