Väståbolands kommunorganisation nominerade kandidater

Pressmeddelande SFP i Egentliga Finland 1.2 2017

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Väståboland har den 31 januari 2017 nominerat ytterligare 11 kandidater inför kommunalvalet 2017. Kandidatantalet i Pargas är nu uppe i 35.

De nominerade denna gång är från Pargas: Adolfsson Mi, Karlsson Svante, Lundqvist Kurt, Rinne Tarja, Svahnström Soile. Från Nagu nominerades Elenius Olof och från Korpo Berglund Leif, Nyström Filip samt Wickström Laura. Från Houtskär nominerades två kandidater, Friis Christer och Tengström Johanna. Kommunorganisationen fortsätter ännu arbetet med att nominera flera kandidater, och målet är som tidigare nämnts att nominera åtminstone 50 kandidater där alla delar av staden är representerade.

SFP i Salo ingår valförbund

SFP i Salo regionen r.f. och Keskustan Salon kunnallisjärjestö undertecknade 25.1.2017 avtal om valförbund inför det kommande kommunalvalet 2017.

Lue edellinen artikkeli

Rättshjälp måste garanteras i praktiken även på svenska

Riksdagsledamot Mikaela Nylander har ställt ett skriftligt spörsmål till regeringen där hon frågar hur regeringen i praktiken har tänkt trygga de språkliga rättigheterna vid rättshjälp.

Lue seuraava artikkeli