Rättshjälp måste garanteras i praktiken även på svenska

Riksdagsledamot Mikaela Nylander har ställt ett skriftligt spörsmål till regeringen där hon frågar hur regeringen i praktiken har tänkt trygga de språkliga rättigheterna vid rättshjälp.

Enligt uppgifter i Svenska Yle har en svenskspråkig finländare blivit nekad rättshjälp på svenska i östra Nyland.

– Rättshjälpen är en viktig tjänst som möjliggör att medborgarna kan få professionell hjälp vid rättsliga problem. Den svenskspråkiga befolkningen ska ha samma rättigheter att kunna använda dessa tjänster på sitt modersmål, säger Nylander.

I och med tingsrättsreformen som nu planeras är det särskilt viktigt att uppmärksamma hur de språkliga rättigheterna tillgodoses i reformen. Regeringen och minister Lindström har nu ett bra tillfälle att visa sitt intresse för att alla finländare får service på sitt modersmål.

Väståbolands kommunorganisation nominerade kandidater

Pressmeddelande SFP i Egentliga Finland 1.2 2017

Lue edellinen artikkeli

Saamelaisten asia on meidän – ILO 169 ratifioitava heti

RKP:n puheenjohtaja ja kansanedustaja Anna-Maja Henriksson vaatii hallitusta aktivoitumaan ja pikimmiten ratifioimaan ILO:n sopimuksen nro 169 eli alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen.

Lue seuraava artikkeli